• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

VĂN HÓA

THỂ THAO

DU LỊCH

25-9-2023 (6).jpg

Tập huấn Ứng dụng marketing cơ bản trên nền tảng số trong hoạt động du lịch

Từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2023, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đồng Nai (HHDL) tổ chức chương trình tập huấn Ứng dụng marketing ...

GIA ĐÌNH

ĐOÀN THỂ