• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Kết luận thanh tra, kiểm tra

​2023 - Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại huyện Xuân Lộc 221-KL-TTr.pdf221-KL-TTr.pdf
​2023 - Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại huyện Long Thành 210-KL-TTr.pdf210-KL-TTr.pdf
​2023 - Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng, chống bạo lực gia đình tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Mỹ KẾT LUẬN THANH TRA GIA ĐÌNH CẨM MỸ.pdfKẾT LUẬN THANH TRA GIA ĐÌNH CẨM MỸ.pdf
2023 - Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Nai​ 1843-KL TTra TTVHĐA.pdf1843-KL TTra TTVHĐA.pdf
​2023 - Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Thư viện tỉnh Đồng Nai 1546-KL-TTr (THƯ VIỆN).pdf1546-KL-TTr (THƯ VIỆN).pdf
​2023 - Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai 1162-KÊT LUẬN THANH TRA TN (tt).pdf1162-KÊT LUẬN THANH TRA TN (tt).pdf
Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Biên bản thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdfBIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdf
ĐOÀN CA MÚA QD-139.signed-QD thanh tra PCTN DOan Ca Mua.pdfQD-139.signed-QD thanh tra PCTN DOan Ca Mua.pdf
KL-63.signed-KL thanh tra OCTN Doan Ca Mua.pdfKL-63.signed-KL thanh tra OCTN Doan Ca Mua.pdf
​TRƯỜNG TC VHNT QĐ-180.signed-QD thanh tra Truong TC VHNT.pdfQĐ-180.signed-QD thanh tra Truong TC VHNT.pdf