• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

31/10/2022

 

- 8:00:  Giao ban.

 

- 10:00:  Họp Đảng uỷ.

 

 

-14:00: Chủ trì: Giám đốc - Lê Thị Ngọc Loan. Họp báo cáo tiến độ Giải thưởng văn học Trịnh Hoài Đức.

 

Thứ ba

01/11/2022

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Hội nghị về tư tưởng HCM về công tác đối ngoại nhân dân.

 

-8:00: Chủ trì: Giám đốc - Lê Thị Ngọc Loan.  Họp báo cáo về công tác chuyển đổi số.

 

  

 

Thứ tư

02/11/2022

 

-8:00: Chủ trì: Ban giám đốc Sở.  Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng ngày VHTTDL và ngành TTTT tại huyện Tân Phú.

 

  

 

Thứ năm

03/11/2022

 

-8:00:   Sinh hoạt Chi bộ 1.

 

-8:00: Chủ trì: Ban giám đốc Sở.  Tiếp công dân.

 

-10:00:   Sinh hoạt Chi bộ 2.

 

 

-14:00: Chủ trì: Giám đốc - Lê Thị Ngọc Loan.  Họp báo cáo đề án trình HĐND tỉnh.

 

-14:00: Chủ trì: PGĐ Sở Nguyễn Hồng Ân.  Tiếp làm việc với Đoàn công tác Cục VHCS.

 

Thứ sáu

04/11/2022

  

 

 

-14:00: Chủ trì: Giám đốc - Lê Thị Ngọc Loan.  Họp thành viên UBND tỉnh.

 

Thứ bảy

05/11/2022

  

 

  

 

Chủ nhật

06/11/2022