• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

ĐOÀN THỂ

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Người lao động Khối Văn phòng Sở năm 2023

Ngày 07/3/2024, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan – TUV, Bí Thư Đảng ủy Sở

13-3-2024 (2).jpg
Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan ​- Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã nghe các báo cáo: kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024; tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và Chương trình năm 2024. Tại hội nghị cũng đã góp ý thảo luận các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Ngọc Loan đã đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh đánh giá công vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

13-3-2024 (3).jpg
Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng tặng giấy khen cho 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Công đoàn Khối Văn phòng Sở và lãnh đạo Sở đã Ký kết giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động.

Bình An