• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Tổ chức cán bộ SVHTTDLNỘI DUNG 

TỆP ĐÍNH KÈM
2024 - Quyết định về  việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra (Lý Hồng Phong) 2024 - QĐ172_NPCNghe Ly Hong Phong.pdf2024 - QĐ172_NPCNghe Ly Hong Phong.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ (Nguyễn Thành Nam)​ 2024 - QĐ171 NLTX Ng Thanh Nam.pdf2024 - QĐ171 NLTX Ng Thanh Nam.pdf
​​2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ (Vũ Thị Hương) 2024 - QĐ55.NLTX Vu Thi Huong.pdf2024 - QĐ55.NLTX Vu Thi Huong.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với​ công chức (Phan Thị Như Quỳnh) 2024 - QĐ54. NLTH Phan T Nhu Quynh.pdf2024 - QĐ54. NLTH Phan T Nhu Quynh.pdf
​2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với​ công chức (Trần Thị Thu Hiền) 2024 - QĐ53.TLTH Tran T Thu Hien.pdf2024 - QĐ53.TLTH Tran T Thu Hien.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (Nguyễn Thị Phương Oanh) 2024 - QĐ52. NLTH Ng T phuong Oanh.pdf2024 - QĐ52. NLTH Ng T phuong Oanh.pdf
2024 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra (Phạm Thị Thanh Hiền) 2024 - QĐ51. NPCTN Pham T Thanh Hien.pdf2024 - QĐ51. NPCTN Pham T Thanh Hien.pdf
​2024 - Quyết định v việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo​ (Ngô Xuân Hà) 2024 - QĐ. PCTNVK Ngo  Xuan Ha.pdf2024 - QĐ. PCTNVK Ngo Xuan Ha.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ (Lê Thanh Thiện) 2024 - QĐ. NLTX Le Thanh Thien.pdf2024 - QĐ. NLTX Le Thanh Thien.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo (Lưu Ngọc Tuấn) 2024 - QĐ. NLTX Luu Ngoc Tuan.pdf2024 - QĐ. NLTX Luu Ngoc Tuan.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo (Nguyễn Việt Sơn) 2024 - QĐ. NLTX Nguyen Viet Son.pdf2024 - QĐ. NLTX Nguyen Viet Son.pdf
2024 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo (Ngô Thanh Long) 2024 - QĐ. NLTX Ngo Thanh Long.pdf2024 - QĐ. NLTX Ngo Thanh Long.pdf
2024 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo (Nguyễn Ngọc Thành) 2024 - QĐ. PCTNVK Nguyen Ngoc Thanh.pdf2024 - QĐ. PCTNVK Nguyen Ngoc Thanh.pdf
2024 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra​ (Phan Ngọc Sơn Thủy) 2024 - Nang PC nghe A. Thuy TTra.pdf2024 - Nang PC nghe A. Thuy TTra.pdf
​​​2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo (Phùng Ngọc Long) 679. QĐ PCTNVK Phung Ngoc Long.pdf679. QĐ PCTNVK Phung Ngoc Long.pdf
​​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Phạm Văn Minh) 678. NLTX Pham Van Minh.pdf678. NLTX Pham Van Minh.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vũ Thị Thùy Li​nh) 575-QĐ NLTX Vu Thi Thuy Linh.pdf575-QĐ NLTX Vu Thi Thuy Linh.pdf
2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo (Đồng Thị Quế Anh) 574-QĐ. PCTN Đong T Que Anh.pdf574-QĐ. PCTN Đong T Que Anh.pdf
2023 - Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo (Bùi Anh Vũ) 567-QĐ bổ nhiệm lại GĐ Trung tâm HLTĐTDTT.pdf567-QĐ bổ nhiệm lại GĐ Trung tâm HLTĐTDTT.pdf
2023 - Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo tàng Đồng Nai 525-QĐ thôi giữ chức vụ.pdf525-QĐ thôi giữ chức vụ.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Tuyền) 522-QĐ.NLTX Ng T Tuyen.pdf522-QĐ.NLTX Ng T Tuyen.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo (Nguyễn Hồng Hạnh-PTNKTT) 521-QĐNLTX. Ng T Hong Hanh.pdf521-QĐNLTX. Ng T Hong Hanh.pdf
2023 - Quyết định bố trí, sắp xếp công chức Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 330-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf330-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf
2023 - Quyết định bố trí, sắp xếp công chức Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch 329-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf329-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Văn Thị Hải Yến) 327-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf327-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Trần Anh Thơ) 326-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf326-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Nguyễn Văn Hậu) 325-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf325-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Nguyễn Bình An) 324-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf324-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
2023 - Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Phạm Văn Minh) 323-QĐ điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf323-QĐ điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
2023 - Quyết định về việc điều động công chức (Nguyễn Thị Xuân) 322-QĐ điều động công chức.pdf322-QĐ điều động công chức.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lãnh đạo​ (Hoàng Thị Hồng) 345-QĐ NLTH Hoang Thi Hong.pdf345-QĐ NLTH Hoang Thi Hong.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Hoàng Thị Lê Na) 343-QĐ NLTX Hoang Thi Le Na.pdf343-QĐ NLTX Hoang Thi Le Na.pdf
2023 - Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 291-Duong Thi Ut.pdf291-Duong Thi Ut.pdf
2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo 286-PCVK Than Trong Bich Hanh.pdf286-PCVK Than Trong Bich Hanh.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lãnh đạo (Trần Thị Thu Trang) 155-Tran Thi Thu Trang.pdf155-Tran Thi Thu Trang.pdf
​2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Phạm Điền Linh) 156-Pham Dien Linh.pdf156-Pham Dien Linh.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Văn Hậu) 157-Nguyen Van Hau.pdf157-Nguyen Van Hau.pdf
2023 - Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo 128.QĐ điều động và bổ nhiệm PGĐ Bảo tàng.pdf128.QĐ điều động và bổ nhiệm PGĐ Bảo tàng.pdf
2023 - Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo 116. QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf116. QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf
2023 - Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối Văn phòng Sở năm 2022 98-QĐ.pdf98-QĐ.pdf
98-QĐ_DS kèm theo.pdf98-QĐ_DS kèm theo.pdf​​
2023 - Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 97-QĐ.pdf97-QĐ.pdf
97-QĐ_DS kèm theo.pdf97-QĐ_DS kèm theo.pdf
2023 - Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức​ 125. Kế hoạch ĐT BD CCVC năm 2023.pdf125. Kế hoạ​ch ĐT BD CCVC năm 2023.pdf​​
2023 - Quyết định phân bổ biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở năm 2023 30. QĐ phân bổ biên chế viên chức năm 2023.pdf30. QĐ phân bổ biên chế viên chức năm 2023.pdf
2023 - Quyết định phân bổ biên chế công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 29. QĐ phân bổ biên chế Công chức năm 2023.pdf29. QĐ phân bổ biên chế Công chức năm 2023.pdf


Để xem dữ liệu của các năm trước vui lòng click vào link sau: