• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

“Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động được tổ chức từ ngày 01 - 30/6, với chủ đề truyền thông: Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6-5-2024 (3).jpg
“Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”

Theo đó, thông điệp, khẩu hiệu truyền thông: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm; Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bạo lực gia đình; Bỏ mặc, không chăm sóc là hành vi bạo lực đối với người cao tuổi; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các hình thức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình như:  Thực hiện tuyên truyền chủ đề và thông điệp, khẩu hiệu truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan: treo cờ nội dung, băng rôn, áp phích tại cơ quan, đơn vị, khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông dân cư. Tổ chức mít tinh, hội thi, hội thảo, hội diễn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương… Lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trân trọng đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chủ đề, thông điệp, thời gian và tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp để chỉ đạo, tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, treo băng rôn, áp phích, thông điệp tại cổng cơ quan hoặc lựa chọn hình thức phù hợp để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị./.

 

Như Quỳnh