• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Thanh tra


THANH TRA SỞ
 

Địa chỉ trụ sở: Số 129 - Phan Chu Trinh - Quang Vinh - Tp.Biên Hòa 

Điện thoại: (0251.3) – 827978  -  821211


7a.jpg

Chánh Thanh tra

Ông PHAN NGỌC SƠN THỦY

Điện thoại cơ quan: 3.821.211
Điện thoại di động: 0903.324.792
Phan Ngoc Thuy2 copy.jpg​​Phó Chánh Thanh tra

Ông TRẦN QUANG LONG

Điện thoại cơ quan: 3.82.79.78
Điện thoại di động: 0913.14.33.99
Tran Quang Long.jpg

Phó Chánh Thanh tra

Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN

Điện thoại cơ quan: 3.821.211
Điện thoại di động: 0917.232.550
Pham Thi Thanh Hien.jpg

  

      Thanh Tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Sở VHTTDL, được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ.UBT ngày 31/5/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Sở VHTTDL đồng thời nằm trong hệ thống tổ chức Thanh tra Nhà nước, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Nai và Thanh Tra Bộ VHTTDL.

Thanh Tra Sở VHTTDL giúp Giám đốc Sở VHTTDL thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành Văn hóa thông tin về xuất bản, báo chí, in, phát hành sách, điện ảnh, nhiếp ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng, mỹ thuật, triển lãm, quyền tác giả, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu, bảo tồn, bảo tàng, thư viện; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa; công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; tham mưu cho Giám đốc Sở về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thanh Tra Sở VHTTDL có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động được phân bổ trong kinh phí chung của Sở VHTTDL và từ kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai.

Thanh Tra Sở VHTTDL có các nhiệm vụ cụ thể:

1. Thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và mọi công dân Việt Nam, tổ chức cá nhân người nước ngoài trong các hoạt động văn hóa thông tin và dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở VHTTDL.

3. Đề xuất Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin về kế hoạch, biện pháp; tổ chức việc thanh tra, kiểm tra trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Kiến nghị với Giám đốc Sở VHTTDL thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công tác theo từng thời điểm.

5. Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở VHTTDL để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa thông tin và dịch vụ văn hóa thông tin.

Ngăn ngừa, xử lý các vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa thông tin và dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định về công tác thanh tra và việc giải quyết khiếu nại - tố cáo tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý Nhà nước của Sở và các cơ quan đơn vị Sở quản lý trực tiếp; theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở xác minh các vấn đề liên quan đơn khiếu nại, tố cáo.

7. Giúp Giám đốc Sở tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết đối với khiếu nại mà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.​