• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm cấp huyện - Mã vùng (0251)

1. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN TP.BIÊN HÒA​ 

Võ Thị Huỳnh Mai

Trưởng phòng

3.825.477

0919.037653​

pvhtt-bh@dongnai.gov.vn

Trần Thị Chung

Phó Trưởng phò​ng

​3.827.720

0934.182818

 

Trương Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng

3.817.319

0918.569100

 

Trung tâm VHTT-TT Tp. Biên Hòa (3.842251)

Nguyễn Văn Tình

Giám đốc

3.842.621

0916.389.499​

 

Lê Tân Bình

Phó Giám đốc

3.842.147

0918.573.507​

 

Nguyễn Long Biên

Phó Giám đốc

3.819.214

0919.577.997

 

2. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN TP.LONG KHÁNH

Trương Thị Hương

Trưởng phòng

3.782.898

0919.246.989​

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao thị xã Long Khánh (3.782715)

Trương Hoàng Thông

Giám đốc

3.877.185

0913.189.608

 


​Phạm Chín

Phó Giám đốc
​0918.795.252
Nguyễn Thị Thanh Uyên
Phó Giám đốc
0946.201.175

3. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.TÂN PHÚ

Phạm Thanh Hải

Trưởng phòng

3.605.440

0913.900.111

pvhtt-tp@dongnai-gov.vn

Nguyễn Phạm Tuyển

Phó Trưởng phòng

3.605.440

0919.223.553​

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Tân Phú (3.605319)

4. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.ĐỊNH QUÁN

Đinh Tèo

Trưởng phòng

3.612.507

0985.512413​

pvhtt-dq@dongnai.gov.vn

Lê Thị Thúy Hường

Phó Trưởng phòng

3.851.106

0902.526965​

 

Thiều Quang Tân

Phó Trưởng phòng

 

0933.257373

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Định Quán (3.612784)

5. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.TRẢNG​ BOM

Phạm Thị Lệ Thủy

Trưởng phòng

3.866.289

0907.282.980​

 

Phạm Văn Trọng

Phó Trưởng phòng

 

0918.285.196

 

Phạm Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng

3.866.289

0939.137.000

 

Trung tâm Văn hóa huyện Trảng Bom (3.676378)

Nguyễn Tuấn Lập

Giám đốc

3.864.256

0918.607.684

 


6. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.THỐNG NHẤT


Trưởng phòng

3.771172


 

Tông Đức Vinh

Phó Trưởng phòng

3.761.696

0918926234

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Thống Nhất (8.615603)

7. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.CẨM M

Nguyễn Xuân Khang

Trưởng phòng

3.878.628

0918.147947

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cẩm Mỹ (3.798656)

8. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.XUÂN LỘ​C

Trịnh Văn Cường

Trưởng phòng

​3.871.176

0846.820.193

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Xuân Lộc


9. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.VĨNH CỬU​

Trương Thị Ngọc Anh

Trưởng phòng

3.861.505​ 

0908.879.715

​ 

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó trưởng phòng

3.861.505

0938.760.279

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vĩnh Cửu (3.861873)

Nguyễn Thị Hương Giang

Giám đốc

3.861.873

0356.836.733

 

​Nguyễn Thị Minh Chi​
Phó Giám đốc
0985.383.660​​
Hồ Ngọc Minh
Phó Giám đốc
​0985.819.630​

10. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.NHƠN TRẠCH

Huỳnh Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

3.521.088

0919.406.643

 

Hồ Nguyễn Trung Trinh

Phó trưởng phòng

 

0907.365.906​

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nhơn Trạch (3.521400)

Vũ Văn Tân

Giám đốc

3.521.199

0911.518.061

 

Châ​u Thanh Phong

Phó Giám đốc

3.521.400

0918.164 345

 

Huỳnh Trung Dũng

Phó Giám đốc

​0918.608.372
Đoàn Thị Kim Ngâ​n

Phó Giám đốc

​​0904.497.070

11. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN H.LONG THÀNH​

Lê Khắc Toàn

Trưởng phòng

3.844.178

0918.448.906​

 

Trần Thị Lệ Huyền

Phó trưởng phòng

 

0937.989.081​

 

Nguyễn Trí Thức

Phó trưởng phòng

 

0929.177.799

 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Long Thành (3.844248)

Lê Văn Hiệp

Giám đốc​

3.844.248

0948.967.796

 

Nguyễn Đức Hiệp

Phó Giám đốc​

 

0913.073.184

 

Nguyễn Thanh Phụng

Phó giám đốc​

 

0937.782333

 

Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc
0975.281.178