• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

ĐOÀN THỂ

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Xây dựng Văn hóa con người Đồng Nai phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 08/5, tại Hội trường Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Xây dựng Văn hóa con người Đồng Nai phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.
 10-5-2024 (1).jpg
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - TUV, Bí Thư Đảng ủy Sở phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Ngọc Loan - TUV, Bí Thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở; Nguyễn Hồng Ân - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, toàn thể Đảng viên đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; cán bộ, công chức, viên chức đang trong toàn ngành và 100 đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Ân đã triển khai chuyên đề “Xây dựng Văn hóa con người Đồng Nai phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tặng giấy khen cho 05 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Bình An