• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện văn bản số 6422/UBND-HCC ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính.
 ​Kể từ ngày ngày 01/7/2024, khi đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thì cá nhân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID để thực hiện các thủ tục này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các bước đăng nhập tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh như sau:

- Bước1: Nhập đường link https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ nộp hồ sơ

1dvc.jpg

- Bước 2: Chọn đăng nhập DVCQG trên Cổng DVC của tỉnh


2dvc.jpg

- Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh của cá nhân, tổ chức -> tiến hành đăng nhập tài khoản và quét mã QR theo hướng dẫn.

3dvc.jpg

- Bước 4: Hoàn thành đăng nhập tài khoản, thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến, chọn đúng thủ tục hành chính và cơ quan tiếp nhận (Hệ thống tự đăng xuất khỏi ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh sau khi đã hoàn thành đăng nhập trên Cổng DVC của tỉnh).

Cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024. Đồng thời, bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ./.

 Phươn​g Oanh