• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch


PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Địa chỉ: Số 2- Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 

(lầu 6 - Trụ sở khối nhà nước)
Điện thoại: 0613 – 946042 - 824481​

5a.jpg 
Trưởng phòng

Bà Văn Thị Hải Yến

                     

z3525812012381_104440dc3431c3c9dce21ff853b9a89f.jpg
P.Trưởng phòng
Ông Nguyễn Văn Hậu

ĐT: 0918.354.452​​​hau 200.jpg
 
 
 
P.Trưởng phòng​​


 
 
 
 
 
 
 
 
 ​

              Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc Sở  quản lý Nhà nước về các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Quản lý các hoạt động, dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch  theo quy định pháp luật.

Phòng có các nhiệm vụ cụ thể:

- Tham mưu soạn thảo các văn bản quản lý hành chính nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

- Quy hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tham mưu tổ chức quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn, xuất bản tài liệu quản lý, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp qui về lĩnh vực văn hóa.

- Quản lý đề xuất cấp giấy phép hoạt động văn hóa; cử thành viên tham gia đội kiểm tra trong việc thực hiện các giấy phép đã cấp.

- Quản lý đề xuất cấp giấy phép nhập văn hóa phẩm, quan hệ với các sở, ban, ngành có liên quan để xử lý các ấn phẩm sai qui định của nhà nước.

 - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm; các chương trình dự án thuộc lĩnh vực du lịch; tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về du lịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và những tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan;

- Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

- Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định và tham mưu xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

- Thẩm định và tham mưu cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

- Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thẩm định và tham mưu giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch;

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc các dự án khác có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;​