• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.
 

​     Ngày 28/6/2024, tại UBND thành phố Long Khánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Loan - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL; ông Tăng Quốc Lập - P.Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh, các ông, bà trong Ban giám đốc Sở VHTTDL, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

hội nghị 6 thang 2014 2.jpg 
 Hộ​i nghị sơ kết công tác 6 tháng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Đồng thời, thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và giải đáp kiến nghị của các địa phương đối với từng lĩnh vực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh phí tổ chức các hoạt động và cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa - thể thao cấp cơ sở; Công tác đánh giá các thiết chế văn hóa - thể thao theo các tiêu chí tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Những khó khăn trong thực hiện xã hội hóa tại các thiết chế văn hóa - thể thao; Những vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển du lịch cộng đồng, công tác chuyển đổi số,…

HDD HỘI NGHI 6T.jpg 
Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì hội nghị
 

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở VHTTDL đề nghị toàn ngành tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững”.

    - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các dự thảo Nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Long Khánh (giai đoạn 2), thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ). Hướng dẫn đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh;

hội nghị 6 thang 2014 1.jpg 
Ông Tăng Quốc Lập - P.Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh phát biểu tại h​ội nghị​
 

     - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". - Tham mưu dự thảo Kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ X, năm 2025 - 2026.

     - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban về phát triển du lịch nhằm đánh giá tình hình hoạt động du lịch.

    - Tăng cường thực hiện rà soát tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, khắc phục ngay tình trạng tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp tại phòng chuyên môn không qua Bộ phận Một cửa theo quy định./. 

 
Ngọc Yến