• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Ban Giám đốc SởBAN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

​Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 

(lầu 6 - Trụ sở Khối Nhà nước). ​


1a.jpg
 

Giám đốc Sở


LÊ THỊ NGỌC LOAN


   Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.034  

  + Di động      0918041653    

z3523759910072_f9aba7f3f1d219d0783dd792aa21f53d.jpg


 Phó Giám đốc 


Bùi Thanh Nam


- Điện thoại liên lạc:   


 + Di động      0918739922

 

z3646882554742_da773fc3d165a93479bb948f772e56bc.jpg

 

 Phó Giám đốc Sở


NGUYỄN HỒNG ÂN


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      


 


 Phó Giám đốc​ Sở


NGUYỄN THỊ MỘNG BÌNH


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      0933.000.868

 

Nguyen Thi Mong Binh.jpg