• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quy trình đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn việc nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

Xem tiếp

Chuyển đổi số như thế nào?

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Xem tiếp

Ban hành mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngay từ đầu năm , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch về công tác CCHC của ngành trong năm 2024.

Xem tiếp

Chuyển đổi số đem lại lợi ích cho người dân

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Xem tiếp

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

Xem tiếp

Phân công thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Những khái niệm cần biết về chuyển đổi số

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2016. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.

Xem tiếp

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Ngay từ đầu năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách quét QR thông qua Ứng dụng định danh VNeID

Để người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt ứng dụng hiệu quả nền tảng VneiD, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID

Xem tiếp
23-10-2023.jpg

Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Sáng ngày 19/10/2023 tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra chương trình Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với chuyên đề: “Phát triển doanh nghiệp du lịch thời CMCN 4.0” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch, Viễn thông Đồng Nai tổ chức.

Xem tiếp
1 - 10 Next