• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách quét QR thông qua Ứng dụng định danh VNeID

Để người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt ứng dụng hiệu quả nền tảng VneiD, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID

Xem tiếp
23-10-2023.jpg

Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Sáng ngày 19/10/2023 tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra chương trình Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với chuyên đề: “Phát triển doanh nghiệp du lịch thời CMCN 4.0” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch, Viễn thông Đồng Nai tổ chức.

Xem tiếp

Mức ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 496/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/3/2023 về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

10 hành động để phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam

Vừa qua, tại Diễn đàn quốc gia về phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng công bố 10 hành động cụ thể để phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam

Xem tiếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục dữ liệu mở

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 9/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Danh mục dữ liệu mở của Sở vào ngày tháng 10 năm 2023.

Xem tiếp

Chính thức sử dụng VNeID khi làm thủ tục đi máy bay

Từ 2/8/2023, tất cả các sân bay trên cả nước sẽ chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) thay thế CCCD khi làm thủ tục đối với các chuyến bay nội địa.

Xem tiếp

Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Thiết thực hưởng ứng, chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (10/10); ngày 22/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Xem tiếp

Tăng cường cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành, góp phần cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số) của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. ​

Xem tiếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch chuyển đổi số với nhiều nội dung quan trọng.

Xem tiếp

Bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Xem tiếp
1 - 10 Next