• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện văn bản số 6422/UBND-HCC ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xem tiếp

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Xem tiếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Xem tiếp

8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh

Nhằm cải thiện hiệu quả chỉ số DTI tỉnh năm 2023, góp phần đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2023, định hướng đến năm 2030, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Xem tiếp
16-4-2024 (2).JPG

Ban hành Nghị định số 36/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 về hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật.

Xem tiếp

Quy trình đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn việc nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

Xem tiếp

Chuyển đổi số như thế nào?

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Xem tiếp

Ban hành mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngay từ đầu năm , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch về công tác CCHC của ngành trong năm 2024.

Xem tiếp

Chuyển đổi số đem lại lợi ích cho người dân

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Xem tiếp
1 - 10 Next