• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *
Hội thi Tìm hiểu Giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018

Vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2018 Quyết định ban hành thể lệ Hội thi. Hội thi năm nay mang chủ đề: Hướng tới kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai. Đối tượng dự thi được chia thành 2 khối: học sinh, sinh viên (gồm khối học sinh tiểu học, Trung học cơ sở và khối học sinh Trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, dạy nghề ) và cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Mỗi đối tượng dự thi trả lời 2 câu hỏi của Ban tổ chức xoay quanh nội dung tìm hiểu về các giá trị lịch sử của vùng đất Đồng Nai, gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn.

dd.jpg
Theo đó, đề thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân như sau:

Câu 1: Trong 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, Nhân dân Đồng Nai đã trải qua những cuộc kháng chiến nào? Hãy trình bày cảm nhận của anh (chị)  về truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai?

Câu 2: Hãy cho biết và nêu cảm nhận về những tập quán, tín ngưỡng dân gian của người dân Biên Hòa - Đồng Nai; từ đó giới thiệu một hoạt động tập quán, tín ngưỡng dân gian gắn với cộng đồng xã hội mà anh (chị) từng biết hoặc tham gia? Để phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay anh (chị) sẽ làm gì?

Hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục cho toàn thế cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa - lịch sử của những di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, văn hóa và con người Đồng Nai qua các thời kỳ; khuyến khích công tác nghiên cứu về khoa học xã hội, chú trọng văn hóa - lịch sử Đồng Nai; Khuyến khích toàn xã hội tham gia tìm hiểu những giá trị văn hóa - lịch sử về con người  về con người và vùng đất Đồng Nai trong gần 320 năm hình thành và phát triển;Tạo điều kiện thúc đẩy phong trào tìm hiểu về di tích, nhân vật, sự kiện lịch sử; giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu về giá trị văn hóa - lịch sử và những trách nhiệm của bản thân trong quá trình xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Trao giải đặc thù Hội thi Tìm hiểu Giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai.JPG
Thời gian chính thức của cuộc thi sẽ bắt đầu từ tháng 6/ 2018 đến tháng 11/2018. Thời gian nhận bài thi: Từ 01/10/2018 - 30/11/2018. Thời gian chấm thi: Từ 01/12/2018 - 01/01/2019. Tổng kết, bế mạc và trao thưởng sẽ được tổ chức vào “Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2019”.

                                                                                                                                                Như Quỳnh​


Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.