• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

Tuyên dương 21 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024

Sáng ngày 22/6, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện Sen Vàng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024.
 24-6-2024 (2).jpg

​Văn nghệ chào mừng các gia đình về tham dự Lễ Tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng năm 2024

 Theo đó, đã có 21 gia đình trẻ tiêu biểu trên toàn tỉnh được lựa chọn tuyên dương năm nay. Mỗi gia đình trẻ được tuyên dương thực sự là hình ảnh đẹp của gia đình Đồng Nai trong thời đại mới, đại diện cho nhiều gia đình cán bộ, chiến sỹ, công chức, công nhân, doanh nhân, nông dân… trên toàn tỉnh.

24-6-2024 (1).jpg
Các gia đình trao đổi 
trao đổi, thảo luận về những vấn đề, thách thức và cơ hội trong việc xây dựng gia đình thời hiện đại 

Trong Lễ Tuyên dương, các gia đình trẻ còn tham gia tọa đàm chủ đề “Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” cùng PGS.TS Huỳnh Văn Tới trao đổi, thảo luận về những vấn đề, thách thức và cơ hội trong việc xây dựng gia đình thời hiện đại. Qua đó, giúp các gia đình hiểu rõ hơn về những yếu tố cần thiết để duy trì và phát triển một gia đình hạnh phúc, từ đó có những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định “Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của gia đình trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các gia đình trẻ không chỉ là nơi gắn kết yêu thương mà còn là động lực thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đồng thời, mong muốn, mỗi cặp vợ chồng sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa hạnh phúc không bao giờ tắt trong gia đình mình; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cùng chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ con cái hiếu thuận, nên người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, để mỗi câu chuyện của các gia đình trẻ tiêu biểu sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong nhiều gia đình trẻ khác cũng như toàn xã hội, góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc”.

24-6-2024 (3).jpg

Tuyên dương gia đình anh, chị  Lê Quang ToànNguyễn Thị Ánh, công tác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Tân Phú

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 cũng đã nêu rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội; nơi duy trì nòi giống; môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc; là nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của gia đình nhằm tạo môi trường giáo dục sớm, góp phần xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay tiếp tục tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, củng cố sức mạnh gia đình - tế bào của xã hội; khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của đất nước, sự phồn thịnh của quốc gia. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh vai trò, ý nghĩa của gia đình mà còn nhắc mỗi người chúng ta về bổn phận, trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt./.

Như Quỳnh ​