• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Hồ sơ - Lệ phí TTHC mẫu

PHẦN I: HỒ SƠ MẪU

​STT ​Thủ tục hành chính Hồ sơ mẫu​

Ghi chú
1​​ ​Biểu diễn nghệ thuật Bản sao giấy phép tổ chức BDNT.pdfBản sao giấy phép tổ chức BDNT.pdf
Thông báo giá vé + thỏa thuận địa điểm.pdfThông báo giá vé + thỏa thuận địa điểm.pdf
Văn bản thông báo + danh mục.pdfVăn bản thông báo + danh mục.pdf
Thông báo tổ chức BDNT, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu.docxThông báo tổ chức BDNT, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu.docx
2 ​​​Tổ chứcđoàn người thực hiện quảng cáo Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD.pdfBản sao giấy chứng nhận ĐKKD.pdf
Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn.pdfBản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn.pdf
Maket quảng cáo.pdfMaket quảng cáo.pdf
Phối cảnh đoàn người.pdfPhối cảnh đoàn người.pdf
Văn bản thông báo.pdfVăn bản thông báo.pdf
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docxThông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docx
3​ ​​Thông báo sản phẩm quảng cáo
​Quảng cáo độc lập trên 40m2 Bản sao giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.pdfBản sao giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.pdf
Bản sao giấy phép xây dựng.pdfBản sao giấy phép xây dựng.pdf
Giấy CN ĐKKD.pdfGiấy CN ĐKKD.pdf
Maket màu.pdfMaket màu.pdf
Phối cảnh vị trí bảng.pdfPhối cảnh vị trí bảng.pdf
Văn bản chứng minh quyền sở hữu.pdfVăn bản chứng minh quyền sở hữu.pdf
Văn bản thông báo.pdfVăn bản thông báo.pdf
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docxThông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docx

​Quảng cáo bảng hiệu Bảng phối cảnh vị trí.pdfBảng phối cảnh vị trí.pdf
Giấy CNĐKKD bản sao.pdfGiấy CNĐKKD bản sao.pdf
Maket in màu, đóng dấu.pdfMaket in màu, đóng dấu.pdf
THÔNG BÁO SP QC.pdfThông báo SP QC.pdf
VB chứng minh QSH 2.pdfVB chứng minh QSH 2.pdf
VB chứng minh quyền sở hữu.pdfVB chứng minh quyền sở hữu.pdf
VB hợp quy sản phẩm 2.pdfVB hợp quy sản phẩm 2.pdf
VB hợp quy SP.pdfVB hợp quy SP.pdf
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docxThông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docx

​Quảng cáo phướn, băng rôn BS GIẤY CHỨNG MINH HỢP QUY SP.pdfBS giấy chứng minh hợp quy SP.pdf
CHỨNG NHẬN LOGO.pdfChứng nhận LOGO.pdf
MAKET IN MÀU, ĐÓNG DẤU.pdfMaket in màu đóng dấu.pdf
THÔNG BÁO SẢN PHẨM QC.pdfThông báo sản phẩm QC.pdf
VB CHỨNG MINH QUYỀN SỞ HỮU.pdfVB chứng minh quyền sở hữu.pdf
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docxThông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.docx
4 ​Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tr​ình diễn thời trang, thi người đep, người mẫu

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP.pdfGiấy phép thành lập.pdf
MẪU ĐƠN XIN PHÉP.pdfMẫu đơn xin phép.pdf
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH_KICH BẢN NIỀM KHÁT.pdfNội dung chương trình-kịch bản.pdf
Thu phí cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật.pdfThu phí cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật.pdf
Cấp giấy phép tổ chức BDNT, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.docxCấp giấy phép tổ chức BDNT, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.docx
5​ Cấp mới thẻ nội địa
​6 Cấp mới thẻ quốc tế BẢN CHỨNG THỰC BẰNG CẤP 2.pdfBản chứng thưc bằng cấp 2.pdf
BẢN CHỨNG THỰC BẰNG CẤP.pdfBản chứng thực bằng cấp.pdf
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGHỀ.pdfChứng chỉ đào tạo nghề.pdf
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ QUỐC TẾ.pdfĐơn đề nghị cấp mới thẻ quốc tế.pdf
GIẤY KHÁM SỨC KHỎE.pdfGiay khám sức khỏe.pdf
Mức phí thu thẻ HDVDL Nội địa, Quốc tế.pdfMức phí thu thẻ HDVDL Nội địa, Quốc tế.pdf
SƠ YẾU LÝ LỊCH.pdfSơ yếu ly lịch.pdf
7​
​CẤP ĐỔI THẺ HDV DU LỊCH​ BẰNG CẤP CHUYÊN NGÀNH.pdfBằng cấp chuyên ngành.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN KIẾN THỨC.pdfGiay chứng nhận kiến thức.pdf
GIẤY KHÁM SỨC KHỎE.pdfGiay khám sức khỏe.pdf
MẪU ĐƠN CẤP ĐỔI THẺ NỘI ĐỊA.pdfMẫu đơn cấp thẻ nội địa.pdf
Mức phí thu thẻ HDVDL Nội địa, Quốc tế.pdfMức phí thu thẻ HDVDL Nội địa, Quốc tế.pdf
SƠ YẾU LÝ LỊCH.pdfSơ yếu lý lịch.pdf
THẺ CŨ ĐÃ HẾT HẠN.jpgThẻ cũ đã hết hạn.jpg
Thủ tục cấp đổi thẻ HDVDL nội địa và quốc tế - Copy.docxThủ tục cấp đổi thẻ HDVDL nội địa và quốc tế - Copy.docx
8​​
 
PHẦN II: KẾT QUẢ TRẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày​ Tổ chức
cá nhân
​lệ phí
(nếu có)
tải file
​/9/2019 ​​