• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024 sẽ tổ chức tại tỉnh Bình Thuận

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024”, dự kiến tổ chức trong 3 ngày vào tháng 7/2024 tại tỉnh Bình Thuận.
 24-4-2024 (4).JPG
Các gia đình Đồng Nai tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ tại Bình Phước năm 2022

Theo đó, chủ đề Ngày hội năm 2024 là : “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” quy tụ 18 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 06 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia. Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị lựa chọn gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình tôn giáo tiêu biểu của địa phương.

Các gia đình sẽ cùng nhau giao lưu và tham gia ba phần thi: Biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”; phần thi “Đọc sách cùng con” và phần thi vận động “Vui chơi cùng con”. Cùng lan tỏa các thông điệp của Ngày hội: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người…

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có các hoạt động phong phú khác: Triển lãm ảnh “Gia đình - tổ ấm yêu thương”; trưng bày các sản phẩm OCOP địa phương và tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận.

Đây là năm đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngày hội là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của khu vực Đông Nam Bộ. Các hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình Đông Nam Bộ nói riêng, góp phần xây dựng và hình thành hệ giá trị gia đình trong tình hình mới. Hướng tới xây dựng một gia đình hạnh phúc, tiến bộ, góp phần vào sự thịnh vượng của quốc gia. Qua đó nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030./.

Như Quỳnh