• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÊN VĂN BẢN

LINK DOWNLOAD

​Kế hoạch CCHC năm 2017

KH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdfKH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdf

​Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC năm ​2017

KH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDFKH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDF

​KH rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

KH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDFKH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDF

​Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017

Bao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDFBao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDF

​Báo cáo phục vụ BCĐ tỉnh kiểm tra CCHC 

BC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.docBC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.doc

​Văn bản v/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCCVC

chap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDFchap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDF

​Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số CCHC, Công vụ

Huongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.docHuongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.doc