• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Địa chỉ: Số 2- Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 
(lầu 6 - Trụ sở khối nhà nước)
Điện thoại: 0613 – 946042 - 824481

774452a38210624e3b01.jpg


​​P.Trưởng phòng​​
Ông Trần Trọng Tá
ĐT: 0909.920.800


P.Trưởng phòng
Ông Lưu Ngọc Tuấn
ĐT: 0918.538.134


P.Trưởng phòng
Ông Nguyễn Văn Hậu
ĐT: 0918.354.452​​​

Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc Sở  quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

1. Quản lý các hoạt động Văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

2. Hướng dẫn quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hoạt động liên quan.

Phòng có các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tham mưu soạn thảo các văn bản quản lý hành chính nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

2. Quy hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tham mưu tổ chức quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Biên soạn, xuất bản tài liệu quản lý, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp qui về lĩnh vực văn hóa.

4. Quản lý đề xuất cấp giấy phép hoạt động văn hóa; cử thành viên tham gia đội kiểm tra trong việc thực hiện các giấy phép đã cấp.

5. Quản lý đề xuất cấp giấy phép nhập văn hóa phẩm, quan hệ với các sở, ban, ngành có liên quan để xử lý các ấn phẩm sai qui định của nhà nước.

                 Về mặt tổ chức: hiện nay phòng có 01 Trưởng phòng, 02 phó phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng chịu trách nhiệm chung và điều hành toàn bộ công việc của phòng Quản lý nghiệp vụ. Các phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, phụ trách từng khối công việc được phân công. Các chuyên viên phụ trách từng mảng công việc do lãnh đạo phòng phân công.