• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *-* Mời quý vị tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai 2018, được diễn ra vào lúc 06g30, ngày 25/3/2018 tại Trung tâm TDTT tỉnh *

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH Tải về​​ 
06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH Tải về​​ 
45/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 sửa đổi một số điều của quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai  
2818/QĐ-BVHTTDL 19/07/2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  
79/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Tải về​​ 
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải về​​ 
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật trợ giúp pháp lý Tải về​​ 
10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về​​ 
12/2017/QH14 20/06/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Tải về​​ 
14/2017/QH14 20/06/2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​