• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
34/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
số 24/2020/QĐ-UBND 16/06/2020 về việc ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tải về​​ 
Quy định số 42-QĐi/TU 08/05/2020 Quy định số 42-QĐi/TU, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý Tải về​​ 
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Tải về​​ 
Quyết định số: 190 /QĐ-BTC 29/01/2019 Quyết định số: 190 /QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ 
4545/QĐ-UBND 21/12/2018 QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Tải về​​ 
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Tải về​​ 
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018 Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về​​ 
12208/BTC-QLCS 02/10/2018 Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 Tải về​​ 
12006/BTC-QLCS 02/10/2018 thông báo về việc đăng tải thông tin trên trang tin điện tử về tài sản công Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​