• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm cấp huyện - Mã vùng (0251)

1. Phòng Văn hóa - Thông tin Tp. Biên Hòa (3.822545)

Nguyễn Văn Bông

Trưởng phòng

3.825.477

0919.605.934

pvhtt-bh@dongnai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hương

Phó Trưởng phò​ng

​3.827.720

0918.521.878

 

Phạm Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng

3.817.319

0913.850.534

 

Trung tâm VHTT-TT Tp. Biên Hòa (3.842251)

Lôi Liên Minh

Giám đốc

3.842.621

0918.745.750

 

Ngô Thị Trâm

Phó Giám đốc

3.842.147

0988.325.879

 

Lê Thị Thu Thủy

Phó Giám đốc

3.819.214

0919.247.337

 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Long Khánh (3.783696)

Trương Thị Hương

Trưởng phòng

3.782.898

0919.246989

 

Nguyễn Văn Phương

Phó Trưởng phòng

3.877.185

0913.189.608

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao thị xã Long Khánh (3.782715)

Nguyễn Văn Phương

Giám đốc

3.877.185

0913.189.608

 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Phú (3.605.440)

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng phòng

3.605.440

0919.230.666

pvhtt-tp@dongnai-gov.vn

Lê Văn Ánh

Phó Trưởng phòng

3.605.440

0949.224.236

 

Lê Đình Long

Phó Trưởng phòng

3.605.440

0913.675.112

 


 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Tân Phú (3.605319)

Tạ Duy Đạt

Giám đốc​

3.605.319

0972.434.890

 

Trần Thanh Sang

Phó Giám đốc

3.605.319

0919.565.511

 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Định Quán (3.851106)

Mai Thị Chi Liên

Trưởng phòng

3.612.507

0918.142.668

pvhtt-dq@dongnai.gov.vn

Huỳnh Thanh Nhất

Phó Trưởng phòng

3.851.106

0918.535.111

 

Lê Thị Thúy Hường

Phó Trưởng phòng

 

0902.526965

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Định Quán (3.612784)

Lê Ngọc Khánh

Giám đốc

3.614.810

0914.331.639

 

Trần Thị Linh Nhâm

Phó Giám đốc

3.852.315

0933.703.030

         

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trảng Bom (3.866289)

Nguyễn Xuân Thành

Trưởng phòng

3.866.289

0913.615.567

 

Nguyễn Tuấn Lập

Phó Trưởng phòng

 

0908.757.016

 

Phạm Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng

3.866.289

0939.137.000

 

Trung tâm Văn hóa huyện Trảng Bom (3.676378)

Đỗ Thị Nhung

Giám đốc

3.864.256

0915.992.676

 

Trần Thanh Nghị

Phó Giám đốc

 

 

 

Trung tâm thể thao huyện Trảng Bom

Trần Đăng Bình

Phó Giám đốc

3.864.256

0983.298.938

 

Võ Tấn Lộc

Phó Giám đốc

3.864.256

0918.607.684

 


6. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thống Nhất (3.771172)

Phạm Đình Ban

Trưởng phòng

3.771172

0918.926.767

 

Nguyễn Công Thành

Phó Trưởng phòng

3.761.696

0907.535.393

 

Lâm Hùng Quang

Phó Trưởng phòng

3.761.696

0918.745044

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Thống Nhất (8.615603)

Hoàng Ngọc Dũng

Giám đốc

 

0613.603.952

0982.880979

 

Hà Thúc Vinh

Phó Giám đốc

8.615.603

0933.240.011

 

Lê Văn Sự

Phó Giám đốc

8.615.603

0988.490.252

 

7. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Mỹ (3.878628)

Nguyễn Xuân Khang

Trưởng phòng

3.878.628

0918.147947

 

Võ Đình Thông

Phó trưởng phòng

 

0918.015964

 

Trương Minh Tuấn

Phó trưởng phòng

 

0918.803.036

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cẩm Mỹ (3.798656)

Trương Minh Tuấn

Giám đốc

3.798.656

0918.803.036

 

8. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Xuân Lộc (3.871176)

Nguyễn Trọng Quang

Trưởng phòng

3.871.176

0909.858494

 

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng phòng

 

0125.5207884

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Xuân Lộc

Phan Như Huê

Giám đốc

3.743.841

0918.653.801

 

Nguyễn Ngọc Nguyên

Phó Giám đốc

 

0937.058.979

 

Đỗ Quang Tuất

Phó giám đốc

 

0946.006310

 


9. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Cửu (3.861224)

Nguyễn Thi Dung

Trưởng phòng

 

0949.189.495

 

Huỳnh Văn Tài

Phó trưởng phòng

3.861.505

0947.927555

 

Thái Tấn Tài

Phó Trưởng phòng

3.861.505

0906.683.422

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vĩnh Cửu (3.861873)

Trần Văn Kiệm

Giám đốc

3.861.873

0938.683.263

 

10. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nhơn Trạch (3.521088)

Nguyễn Phúc Thiện

Trưởng phòng

3.521.088

0918.544.824

 

Châu Thanh Phong

Phó trưởng phòng

 

0918.164345

 

Thái Minh Trí

Phó Trưởng phòng

3.521.087

0913.789.722

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nhơn Trạch (3.521400)

Vũ Văn Tân

Giám đốc

3.521.199

0983.518.011

 

Lê Văn Tây

Phó Giám đốc

 

0913.199.111

 

Đoàn Thị Kim Ngân

Phó Giám đốc

3.521.400

0904.497.070

 

11. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Long Thành (3.844178)

Vũ Mạnh Phương

Trưởng phòng

3.844.178

0913.685.469

 

Lê Khắc Toàn

Phó trưởng phòng

 

0918.448.906

 

Lê Tấn Tài

Phó trưởng phòng

 

0913.894399

 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Long Thành (3.844248)

Lê Khắc Toàn

Giám đốc

3.844.248

0918.448.906

 

Nguyễn Đức Hiệp

Phó giám đốc

 

0913.037181

 

Nguyễn Thanh Phụng

Phó giám đốc

 

0937.782333