• image01
 • image01
 • image01
 • image01
 • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Kế hoạch Tài chính

QĐ 426 PHÊ DUYỆT KHLCNT_0001​ FILE_20220922_161544_QĐ 426 PHÊ DUYỆT KHLCNT_0001.pdfQĐ 426 PHÊ DUYỆT KHLCNT_0001.pdf
Quyết định  414  Phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Phim tài liệu “Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”​ FILE_20220922_161503_Quyết định 414.pdfQuyết định 414.pdf
​Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331 Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331_0001.pdfThông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331_0001.pdf
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
TB-133.signed.pdfThông báo số 133/TB-SVHTTDL kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Quyết định việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán số 2061.pdfQuyết định Số 2061/QĐ-UBND việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Quyết định công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai qđ 365_0001.pdfQuyết định số 365/QĐ-SVHTTDL duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai qđ 364_0001.pdfQuyết định số 364/QĐ-SVHTTDL Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
​Quyết định Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 1) của VP Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
​Biễu mẫu Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022 Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022_0001.pdfBiễu mẫu Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022_0001.pdf
​Biễu mẫu Công khai tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2022
công khai thực hiện dự toán quý II_0001.pdfBiễu mẫu công khai thực hiện dự toán quý II_0001.pdf
Biên bản họp kết thúc Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính kết thúc công khai stc_0001.pdfBiên bản họp kết thúc Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính_0001.pdf
​Biên bản họp Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính biên bản họp công khai kết luận thanh tra STC_0001.pdfBiên bản họp Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính0001.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022
QĐ 206 duyệt KQLCNT_0001.pdfQuyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022.pdf
Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022
9. QĐ HỦY THẦU 204-QD.signed.pdfQuyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022 204-QD.signed.pdf
Biễu mẫu Công khai thực hiện dự toán  thu - chi ngân sách quý I năm 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022_0001.pdfBiễu mẫu Công khai thực hiện dự toán  t​hu - chi ngân sách quý I năm 2022.pdf
Quyết định công khai bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2022
181-QD.signed.pdfQuyết định công khai bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2022 181-QD.signed.pdf
​Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022
56 quy chế chi tiêu nội bộ QĐ.signed.pdfQuyết định ban hành quy​ chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022.signed.pdf
​Công khai thực hiện dự toán  thu - chi  NS năm 2021
công khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021_0001.pdfCông khai thực hiện dự toán  thu - chi  NS năm 2021_0001.pdf
​Công khai tài sản công năm 2021
công khai tài sản năm 2021.pdfCông khai tài​ sản năm 2021.pdf
Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 68-_CV_signed.pdfBáo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021signed.pdf
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

2372-BC_signed.pdfCông tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20212372-BC_signed.pdf
Quyết định số 334 /QĐ-SVHTTDL ngày 15 tháng  11 năm 2021 của Sở VHTTDL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định trúng thầu số 334_0001.pdfQuyết định số 334 /QĐ-SVHTTDL ngày 15 tháng  11 năm 2021 của Sở VHTTDL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.pdf
Quyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của STC về việc phê duyệt KHLCNT thực hiện dự án “Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai” QUYETDINHduyệt khlcnt.pdfQuyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của STC về việc phê duyệt KHLCNT thực hiện dự án “Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai” 
​Chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022
văn bnar 12108_0001.pdfChủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022.pdf
​Báo cáo dự toán thu chi NSNN quý III năm 2021 100.BCDutoanthuchiNSNN_0001.pdfBáo cáo dự toán thu chi NSNN quý III năm 2021.pdf
​Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdfBiểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdf
Công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN ĐỢT 1 NĂM 2021 CỦA VP SỞ_0001.pdfCông khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN ĐỢT 1 NĂM 2021 SỞ VHTTDL_0001.pdfQuyết định công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Công khai dự toán thu chi NSNN quý II năm 2021 Congkhai thuchiệndu toan quý II nam 2021_signed.pdfCông khai dự toán thu chi NSNN quý II năm 2021.pdf
​Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021 Congkhai thuchiệndu toan 6 tháng đầu năm 2021_signed.pdfCông khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021.pdf
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​
QD-249_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​.pdf
​Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​ (danh mục) danh mục đính kèm QĐ249.pdfQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​ (danh mục).pdf
​Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Văn phòng Sở
QD-246_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QD-245_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.pdf
​Danh mục công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc danh mục dinh kèm QĐ245.pdfDanh mục công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc.pdf
​Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
QD-222_signed (1).pdfQuyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định Phê duyệt KHLCNT chương trình Điểm hẹn Du lịch  qđ số 117_0001.pdfQuyết định Phê duyệt KHLCNT chương trình Điểm hẹn Du lịch .pdf
Quyết định ​Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 
QD-206_công khai.pdfQuyết định ​Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021.pdf
​Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu chương trình Điểm hẹn Du lịch QĐ số 118_0001.pdfQuyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu chương trình Điểm hẹn Du lịch.pdf
Kế hoạch trang bị dụng cụ tập luyện TDTT nơi công cộng 13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf
​Công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021 công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdfcông khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdf
​Quyết định Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai QĐ sô 114.pdfQuyết định Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai.pdf
​Quyết định duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai. QĐ số 113 duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai.pdfQuyết định duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai..pdf
Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai​ QĐ số 112 ​Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai​.pdfQĐ số 112 ​.pdf
​Duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai Quyết định số 111.pdfQuyết định số 111.pdf
​Báo cáo tình hình công khai NSNN năm 2021 Văn bản số 938.pdfVăn bản số 938.pdf
​Ban hanh Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở VHTTDL năm  2021​ (Đính kèm) dinh_kem_QD-67.PDF.pdfdinh_kem_QD-67.PDF.pdf
​Ban hanh Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở VHTTDL năm  2021
QD-67_signed.pdfQD-67_signed.pdf
​Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdfBiểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdf
​Báo cáo số 117  công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 Báo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdfBáo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdf
​Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở QĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdfQĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdf
​Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư QĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdfQĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdf
​Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở QD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
Quyết định phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư dự án hoàn thành QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN.pdfQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN.pdf
​Thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021​ VB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdfVB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdf