• image01
 • image01
 • image01
 • image01
 • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Kế hoạch Tài chính

danh mục kèm theo ​Quyết định  công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​ danh mục đính kèm QĐ249.pdfdanh mục đính kèm QĐ249.pdf
​Quyết định  công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở
QD-249_signed.pdfQD-249_signed.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi nn ch đa phương năm 2021 của VP Sở VHTTDL QD-246_signed.pdfQD-246_signed.pdf
​Danh mục đính kèm Quyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi nn ch đa phương ​năm 2021 của Sở VHTTDL danh mục dinh kèm QĐ245.pdfdanh mục dinh kèm QĐ245.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi nn ch đa phương năm 2021 của Sở VHTTDL QD-245_signed.pdfQD-245_signed.pdf
Quyết định phê duyệt KHLCNT gói đánh giá  Đanh gia va đề xuất giải phap quản lýchất thải cho cac khu du lịch trên địa ban tỉnh......
QUYETDINH PHÊ DUYỆT KHTLCNT 405 STC.pdfQUYETDINH PHÊ DUYỆT KHTLCNT 405 STC.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi nn ch đa phương năm 2021 của Văn phòng Sở  QD-222_signed (1).pdfQD-222_signed (1).pdf
​Quyết định duyệt danh mục gói thầu  thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”​ QĐ 386_phe_duyet_danh_muc.pdfQĐ 386_phe_duyet_danh_muc.pdf
Công khai thực hiện dự toán6 tháng đầu năm  2021​ Congkhai thuchiệndu toan 6 tháng đầu năm 2021_signed.pdfCong  khai thuchiệndu toan 6 tháng đầu năm 2021_signed.pdf
Công khai thực hiện dự toánquý II nam 2021 Congkhai thuchiệndu toan quý II nam 2021_signed.pdfCong khai thuchiệndu toan quý II nam 2021_signed.pdf
​Quyết định công khai dự toán chi NSNN của ngành VHTTDL (Bảo tàng tỉnh) QD-206_công khai.pdfQD-206_công khai.pdf
​ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao nơi công cộng năm 2021 
QĐ PHÊ DUYỆT KHLCNT -2021-QD-2111.signed.pdfQĐ PHÊ DUYỆT KHLCNT -2021-QD-2111.signed.pdf
Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021

BÁO CÁO GỬI STC 1305_signed.pdfBÁO CÁO  1305_signed.pdf
​Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình “Điểm hẹn Du lịch năm 2021” và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai​ QĐ số 118_0001.pdfQĐ số 118_0001.pdf
​Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình “Điểm hẹn Du lịch năm ​2021” và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai​ qđ số 117_0001.pdfqđ số 117_0001.pdf
​công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021​ công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdfcông khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdf
​Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdfBiểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdf
​Kế hoạch Trang bị dụng cụ tập luyện TDTT nơi công cộng năm 2020 - 2021  13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf
​Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai_0001​ QĐ sô 114.pdfQĐ sô 114.pdf
​Duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai QĐ số 113.pdfQĐ số 113.pdf
​Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai​ QĐ số 112.pdfQĐ số 112.pdf
​Duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai Quyết định số 111.pdfQuyết định số 111.pdf
 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 ​
(đính kèm theo QĐ số 67/QĐ-SVHTTDL)
dinh_kem_QD-67.PDF.pdfdinh_kem_QD-67.PDF.pdf
​Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021  QD-67_signed.pdfQD-67_signed.pdf
​Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 938_0001.pdfBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 938
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021
qđ số 96 trúng thầu_0001.pdfQuyết định số 96 trúng thầu_0001.pdf
Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Văn phòng Sở làm Chủ đầu tư QĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdfQĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdf
​Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdfBiểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdf
Quyết định duyệt KHLCNT thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
QĐ SỐ 52 SỞ TÀI CHÍNH DUYỆT KHLCNT_0001.pdfQĐ SỐ 52 SỞ TÀI CHÍNH DUYỆT KHLCNT_0001.pdf
Quyết định phê duyệt Quyết toán hoàn thành dự án Xây dựng phần mềm quản lý ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN.pdfQuyết định số 495/ QĐ-UBND.pdf
Quyết định ​phê duyệt danh mục thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 QĐ SỐ 37.pdfQĐ SỐ 37.pdf
​Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở VHTTDL năm 2021
QĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdfQĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdf
​Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 Báo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdfBáo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdf
​Quyết định  Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở_0001
QD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​ Văn bản thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021 VB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdfVB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdf
​Báo cáo  tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020​ báo cáo số 2813.pdfbáo cáo số 2813.pdf
​​Thông báo thu hồi dự toán chi thường xuyên những tháng cuối năm đã bố trí trong dự toán  ngân sách năm 2020 của VP Sở VHTTDL​ công khai thu hồi dự toán những tháng cuối năm 2020 của Vp Sở_0001.pdfcông khai thu hồi dự toán những tháng cuối năm 2020 của Vp Sở_0001.pdf
​Thông báo thu hồi dự toán chi thường xuyên những tháng cuối năm đã bố trí trong dự toán  ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDL công khai thu hồi dự toán những tháng cuối năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfcông khai thu hồi dự toán những tháng cuối năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ 395 Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán_0001.pdfQĐ 395 Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán_0001.pdf
​Công khai thực hiện Dự toán Thu chi NSNN quý III năm 2020​ CÔNG KHAI QUÝ III NĂM 2020_0001.pdfCông khai quý  III năm 2020_0001.pdf
Quyết định số 299 Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 (xây dựng và thiết bị): Tu sửa biểu trưng Đồng Nai trên nóc Trụ sở khối nhà nước tỉnh QĐ SỐ 299 DUYỆT KQLCNT GÓI SỐ 01_0001.pdfQĐ SỐ 299 DUYỆT KQLCNT GÓI SỐ 01.pdf
​Quyết định số 2919 phê duyệt KHLCNT dự án Tu sửa biểu trưng trên nóc Trụ sở Khối NN tỉnh QĐ 2919 PHÊ DUYỆT KHLCNT.pdfQĐ 2919 Phê duyệt KHLCNT.pdf
​Công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán năm 2020 ngành VHTTDL​ công khai thu hồi dự toán ngành VHTTDL_0001.pdfcông khai thu hồi dự toán ngành VHTTDL_0001.pdf
​Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN 6 tháng năm 2020 6 THÁNG NĂM 2020_0001.pdf6 tháng đầu năm 2020.pdf
​​Công khai thực hiện Dự toán Thu chi NSNN quý II năm 2020  QUÝ II NĂM 2020_0001.pdfQUÝ II NĂM 2020.pdf
​Công khai thực hiện dự toán thu - Chi NSNN quý I năm 2020 QUÝ I NĂM 2020_0001.pdfQuý I năm 2020_0001.pdf
​QĐ số 278 Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1) của Vp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch_0001​ QĐ số 278.pdfQĐ số 278.pdf
​QĐ số 277 Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ QĐ số 277.pdfQĐ số 277.pdf
​QĐ số 262 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở VHTTDL QĐ số 262 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở VHTTDL_0001.pdfQĐ số 262 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 261 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Sở VHTTDL QĐ số 261 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Sở VHTTDL_0001.pdfQĐ số 261 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2019 của Sở VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 603 của SVHTTDL công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Sở VHTTDL QĐ số 603 của SVHTTDL công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfQĐ số 603 của SVHTTDL công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 577 của SVHTTDl công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của VP Sở QĐ số 577 của SVHTTDl công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của VP Sở_0001.pdfQĐ số 577 của SVHTTDL công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của VP Sở_0001.pdf
​QĐ-227 phe duyệt KQLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình QĐ-227 phe duyệt KQLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình.pdfQĐ-227 phe duyệt KQLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình.pdf
​QĐ-226 phê duyệt KHLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình QĐ-226 phê duyệt KHLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình.pdfQĐ-226 phê duyệt KHLCNT Thuê nhà hát truyền hình và tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình.pdf
VB số 8154 về việc kinh phí thực hiện chương trình tuyên truyền lĩnh vực XDNSVHGĐ trên đài PTTH Đồng Nai  CV-8154.pdfVăn bản số 8154.pdf
​QĐ so 2547 cua UBND tinh duyet  BCKTKT tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh QĐ so 2547 cua UBND tinh duyet BCKTKT tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh.pdfQĐ so 2547 cua UBND tinh duyet BCKTKT tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh.pdf
​QĐ So 2006  cua UBND tinh duyet Du toan tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh QĐ So 2006 cua UBND tinh duyet Du toan tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh.pdfQĐ So 2006 cua UBND tinh duyet Du toan tu sua bieu trung Dong Nai tren noc tru so khoi NN tinh.pdf
​Vb số 2347/UBND-KGVX thực hiện tu sửa biểu trưng Đồng nai trên nóc trụ sở khối NN tỉnh  2-2020-CV-2347.pdfvăn bản số 2347.pdf
​VB 10470 thuc hien cac nhiem vu nganh vhttdl nam 2019​ VB 10470 thuc hien cac nhiem vu nganh vhttdl nam 2019.pdfVB 10470 thuc hien cac nhiem vu nganh vhttdl nam 2019.pdf
TTr  so 856  Trinh phe duyet KHLCNT Goi thau  sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019​ TTr so 856 Trinh phe duyet KHLCNT Goi thau sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019.pdfTTr so 856 Trinh phe duyet KHLCNT Goi thau sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019.pdf
​QĐ so 53.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thauthue viet KB, dao dien, bien tap CT nghe thuat dem giao thua07162020​ QĐ so 53.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thauthue viet KB, dao dien, bien tap CT nghe thuat dem giao thua07162020.pdfQĐ so 53.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thauthue viet KB, dao dien, bien tap CT nghe thuat dem giao thua07162020.pdf
UBND.KTNS kp to chuc CT nghe thuat Chao xuan 2020​ 14218. UBND.KTNS kp to chuc CT nghe thuat Chao xuan 202007162020.pdf14218. UBND.KTNS kp to chuc CT nghe thuat Chao xuan 202007162020.pdf
QD.UBND.KGVX to chuc CT nghe thuat Chao Xuan 2020​ 12347.QD.UBND.KGVX to chuc CT nghe thuat Chao Xuan 202007162020.pdf12347.QD.UBND.KGVX to chuc CT nghe thuat Chao Xuan 202007162020.pdf
​563.QD.SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 2020​ 563.QD.SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 202007162020.pdf563.QD.SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 202007162020.pdf
​QD.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 2020​ 489.QD.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 202007162020.pdf489.QD.SVHTTDL duyet kh lua chon nha thau thue AT, AS, SK, man hinh led CT Chao Xuan 202007162020.pdf
QD.SVHTTDL phe duyet danh muc th goi thau CT nghe thuat Chao xuan 2020 485.QD.SVHTTDL phe duyet danh muc th goi thau CT nghe thuat Chao xuan 202007162020.pdf485.QD.SVHTTDL phe duyet danh muc th goi thau CT nghe thuat Chao xuan 202007162020.pdf
QĐ số 263 So VHTTDL duyệt KQLCNT Goi thau thuc hien sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019​ QĐ 263.pdfQĐ 263.pdf
​QĐ So 110 cua so Tai chinh duyet danh muc thuc hien sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019​ QĐ So 110.pdfQĐ So 110.pdf
QĐ 165/QĐ-STC về việc phê duyệt nhà thầu thực hiện thay đổi, sửa chữa nội dung pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2020  QĐ so 165 cua so Tai chinh duyetKHLCNTc thuc hien sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019.pdfQĐ so 165 cua so Tai chinh duyetKHLCNTc thuc hien sua chua pano thay doi noi dung pano bang ron tuyen truyen PVNVCT nam 2019.pdf
​Vb số 1983 cua UBND tinh kinh phi  thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019​ Vb số 1983 cua UBND tinh kinh phi thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019.pdfVb số 1983 cua UBND tinh kinh phi thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019.pdf
​vb 1330   UBND tinh Vv ky hop dong truc tiep thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019​ vb 1330  UBND tinh Vv ky hop dong truc tiep thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019.pdfvb 1330 UBND tinh Vv ky hop dong truc tiep thuc hien chuong trinh Nt dem giao thua 2019.pdf
qđ số 59 so  VHTTDl Vv duyet KQLCNT  thue ca si vu doan bien dien chuong trinh xuan ky hoi nam 2019​ qđ số 59 so VHTTDl Vv duyet KQLCNT thue ca si vu doan bien dien chuong trinh xuan ky hoi nam 2019.pdfqđ số 59 so VHTTDl Vv duyet KQLCNT thue ca si vu doan bien dien chuong trinh xuan ky hoi nam 2019.pdf
​QĐ 87 So SVHTTDL  duyet KQLCNT goi thau thue  ATAS man hinh led to chuc chuong trinh xuan Ky Hoi nam 2019 QĐ 87 So SVHTTDL duyet KQLCNT goi thau thue ATAS man hinh led to chuc chuong trinh xuan Ky Hoi nam 2019.pdfQĐ 87 So SVHTTDL duyet KQLCNT goi thau thue ATAS man hinh led to chuc chuong trinh xuan Ky Hoi nam 2019.pdf
​QĐ sô 58  So VHTTDL duyet KQLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019 QĐ sô 58 So VHTTDL duyet KQLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019.pdfQĐ sô 58 So VHTTDL duyet KQLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019.pdf
​QĐ 56 So  VHTTDL duyet KHLCNT thue ca si vu doan bien dien chuowng trinh xuan ky hoi nam 2019 QĐ 56 So VHTTDL duyet KHLCNT thue ca si vu doan bien dien chuowng trinh xuan ky hoi nam 2019.pdfQĐ 56 So VHTTDL duyet KHLCNT thue ca si vu doan bien dien chuowng trinh xuan ky hoi nam 2019.pdf
​QĐ 55  So VHTTDl V V duyet  KHLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019 QĐ 55 So VHTTDl V V duyet KHLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019.pdfQĐ 55 So VHTTDl V V duyet KHLCNT thue ca si Quang Linh Giang Hong Ngoc nhom hai anh vu bieu dien NT Xuan Ky Hoi 2019.pdf
​bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương 2019 bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương 2019.pdfbổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương 2019.pdf
​QD 57 thuc hien tuyen truyen mung dang mung xuan​ QD 57 thuc hien tuyen truyen mung dang mung xuan.pdfQD 57 thuc hien tuyen truyen mung dang mung xuan.pdf
QĐ sô 54 của So VHTTDL duyet KQLCNT tuyen truyen mung dang mung xuan​ QĐ sô 54 của So VHTTDL duyet KQLCNT tuyen truyen mung dang mung xuan.pdfQĐ sô 54 của So VHTTDL duyet KQLCNT tuyen truyen mung dang mung xuan.pdf
​5655.QD UBND kp thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN 5655.QD UBND kp thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf5655.QD UBND kp thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf
​5088. kp hd chuyen mon linh vuc du lich 5088. kp hd chuyen mon linh vuc du lich07142020.pdf5088. kp hd chuyen mon linh vuc du lich07142020.pdf
​336.QD UBND duyet kq lua chon goi thau thuc hien phat song Kham pha DLDN tren kenh VH-DL 336.QD UBND duyet kq lua chon goi thau thuc hien phat song Kham pha DLDN tren kenh VH-DL07142020.pdf336.QD UBND duyet kq lua chon goi thau thuc hien phat song Kham pha DLDN tren kenh VH-DL07142020.pdf
​298.QD SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN 298.QD SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf298.QD SVHTTDL phe duyet kq lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf
​244.QD SVHTTDL phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN​ 244.QD SVHTTDL phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf244.QD SVHTTDL phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf
​227.QD SVHTTDL phe duyet danh muc thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH​ 227.QD SVHTTDL phe duyet danh muc thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf227.QD SVHTTDL phe duyet danh muc thuc hien ct Diem hen DL tren Dai PTTH DN07142020.pdf
213.QDUBND phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien phat song DLDN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV ​ 213.QDUBND phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien phat song DLDN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV 07142020.pdf213.QDUBND phe duyet kh lua chon nha thau thuc hien phat song DLDN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV 07142020.pdf
QD.UBND phe duyet danh muc thuc hien phat song ct DL DN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV  209.QD.UBND phe duyet danh muc thuc hien phat song ct DL DN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV 07142020.pdf209.QD.UBND phe duyet danh muc thuc hien phat song ct DL DN.Hay kham pha tren kenh VH-DL VOV 07142020.pdf
​QĐ SỐ 521 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2019 CỦA SỞ VHTTDL​ QĐ SỐ 521 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2019 CỦA SỞ VHTTDL_0001.pdfQĐ SỐ 521 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2019 CỦA SỞ VHTTDL_0001.pdf
​QĐ SÔ 456 NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019 VV công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở VHTTDL QĐ SÔ 456 NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019 VV công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở VHTTDL_0001.pdfQĐ SÔ 456 NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019 VV công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở VHTTDL_0001.pdf
QĐ số 455 ngày 1 tháng 11 năm 2019 vv công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2018 của Vp Sở QĐ số 455 ngày 1 tháng 11 năm 2019 vv công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2018 của Vp Sở_0001.pdfQĐ số 455 ngày 1 tháng 11 năm 2019 vv công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2018 của Vp Sở_0001.pdf
​QĐ SỐ 403 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 CHO SỞ VHTTDL QĐ SỐ 403 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 CHO SỞ VHTTDL.pdfQĐ SỐ 403 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 CHO SỞ VHTTDL.pdf
QĐ 373 NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 20149 CỦA SỞ VHTTDL QĐ 373 NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 20149 CỦA SỞ VHTTDL_0001.pdfQĐ 373 NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2019 CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 20149 CỦA SỞ VHTTDL_0001.pdf
QĐ 522 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2019 CỦA VP SỞ​ FILE_20200714_111203_QĐ 522 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2019 CỦA VP SỞ_0001.pdfQĐ 522 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2019 CỦA VP SỞ_0001.pdf
​Quyết định số 603 QĐ SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_081341_25. Quyết định số 603 QĐ SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf Quyết định số 603 QĐ SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 577 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở VHTTDL​​ FILE_20200506_081309_24. Quyết định số 577 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở VHTTDL_0001.pdfQuyết định số 577 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở VHTTDL_0001.pdf
​Quyết định  số  77 QĐ SVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_080057_23. Quyết định số 77 QĐ SVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở VHTTDL 1_0001.pdf Quyết định số 77 QĐ SVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở VHTTDL 1_0001.pdf
Nghị định số 40.2020.NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công​
Nghị định số 40.2020.NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.pdfNghị định số 40.2020.NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.pdf
​TB. giảm trừ gia cảnh​ TB. giảm trừ gia cảnh.pdfTB. giảm trừ gia cảnh.pdf
danh sach giảm trừ gia cảnh.xlsxdanh sach giảm trừ gia cảnh.xlsx
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020​ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.pdfQuy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.pdf
​Công khai bổ sung dự toán ngân sách văn phòng SỞ 2019​ Công khai bổ sung dự toán ngân sách văn phòng SỞ 2019.pdfCông khai bổ sung dự toán ngân sách văn phòng SỞ 2019.pdf
​Công khai bổ sung dự toán ngân sách 2019​ Công khai bổ sung dự toán ngân sách 2019.pdfCông khai bổ sung dự toán ngân sách 2019.pdf
Quy chế sử dụng tài sản công QĐ-60-QC sử dụng tài sản công.PDFQĐ-60-QC sử dụng tài sả​n công.PDF
Luật quản lý thuế 38.2019.QH14 Luật quản lý thuế.pdf Luật quản lý thuế.pdf
QĐ bổ sung công khai dự toán chi ngân sách​ 2019 QĐ bổ sung công khai dự toán chi ngân sách 2019.PDFQĐ bổ sung công khai dự toán chi ngân sách 2019.PDF
373 QĐ.PDFQĐ bổ sung công khai dự toán chi ngân sách 2019 373 QĐ.PDF
Vb quy định của Đảng và nhà Nước về việc đi nước ngoài 310695_1 Quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdfQuy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdf​