• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

06/01/2020

 

- 8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Tiếp xúc cử tri phường Bửu Hòa.

 

- 9:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Họp Hội đồng thẩm định giá Sở VHTTDL thẩm định gói thầu ATAS và chương trình nghệ thuật giao thừa Xuân Canh Tý.

 

- 10:00:  Giao ban.

 

 

-14:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Tiếp xúc cử tri phường Hóa An.

 

Thứ ba

07/01/2020

 

- 8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Tiếp xúc cử tri phường Tân Vạn

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Giao ban Khối TDTT.

 

  

 

Thứ tư

08/01/2020

 

-Cả ngày: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Họp BCH Đảng bộ tỉnh.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp BTC Hội khỏe Phù Đổng.

 

  

 

Thứ năm

09/01/2020

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Dân vận .

 

-8:00:: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp BTC các giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự tổng kết Lớp bồi dưỡng ngạch CVCC tại TP.HCM.

 

-8:00: Ban giám đốc Sở.  Tiếp công dân.

 

-14:00:   Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019.

 

-19:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên tại SVĐ thành phố Biên Hòa.

 

Thứ sáu

10/01/2020

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 tại TP.HCM.

 

  

 

Thứ bảy

11/01/2020

  

 

  

 

Chủ nhật

12/01/2020