• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

15/10/2018

 

- 7:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Diễn tập K​VPT huyện Tân Phú.

 

- 8:00:  Giao ban.

 

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Giao ban Khối TDTT.

 

Thứ ba

16/10/2018

 

-7:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Diễn tập KVPT huyện Tân Phú.

 

-8:00: Ban giám đốc.  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự Giao ban kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom.

 

 

-14:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Họp BCĐ nguồn nhân lực tỉnh.

 

Thứ tư

17/10/2018

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Làm việc với huyện Định Quán về nông thôn mới.

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Khảo sát Sân vận động tỉnh chuẩn bị lễ kỷ niệm 320 năm BH-ĐN.

 

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp báo cáo đề xuất dự án xã hội hóa về thể thao tại Khu liên hợp .

 

Thứ năm

18/10/2018

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự Giao ban kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu.

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự Hội nghị triển khai Quyết định 39 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý di tích tại Thư viện tỉnh.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Làm việc với các đơn vị tham gia diễu hành tại Đại hội TDTT tỉnh.

 

  

 

Thứ sáu

19/10/2018

 

-8:00: Ban giám đốc.  Dự Họp mặt kỷ niệm ngày 20/10 tại Khu du lịch Bửu Long.

 

  

 

Thứ bảy

20/10/2018

  

 

  

 

Chủ nhật

21/10/2018