• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Kết luận thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
​Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Biên bản thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdfBIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdf
​ĐOÀN CA MÚA QD-139.signed-QD thanh tra PCTN DOan Ca Mua.pdfQD-139.signed-QD thanh tra PCTN DOan Ca Mua.pdf
KL-63.signed-KL thanh tra OCTN Doan Ca Mua.pdfKL-63.signed-KL thanh tra OCTN Doan Ca Mua.pdf
​TRƯỜNG TC VHNT QĐ-180.signed-QD thanh tra Truong TC VHNT.pdfQĐ-180.signed-QD thanh tra Truong TC VHNT.pdf