• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Ban Giám đốc Sở

 

1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở:


LÊ KIM BẰNG​

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.822.034  

 + Di động      0913.136942

Le Kim Bang small.jpg

2. Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở​:


NGUYỄN XUÂN THANH

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.818.125  

 + Di động      0983.80.59.50

 

Nguyen Xuan Thanh small.jpg

 

3. Phó Giám đốc Sở:


GIANG MẠNH HÀ

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.818.125  

 + Di động      0903.925.976

 Giang Mạnh Hà.JPG

4. Phó Giám đốc​ Sở


ĐẶNG THANH THỦY

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      0903.00.44.39

Dang Thanh Thuy.jpg