• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Ban Giám đốc SởBAN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

​Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 

(lầu 6 - Trụ sở Khối Nhà nước). ​

 

   Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở


LÊ THỊ NGỌC LOAN


   Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.822.034  

 + Di động     


  Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc 


NGUYỄN XUÂN THANH


- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.818.125  

 + Di động      0983.80.59.50

 

Nguyen Xuan Thanh small.jpg

 

 Phó Giám đốc Sở


NGUYỄN HỒNG ÂN


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      


 


 Phó Giám đốc​ Sở


NGUYỄN THỊ MỘNG BÌNH


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      0933.000.868

 

Nguyen Thi Mong Binh.jpg