• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Ban Giám đốc SởBAN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

​Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 

(lầu 6 - Trụ sở Khối Nhà nước). ​


1a.jpg
 

Giám đốc Sở


LÊ THỊ NGỌC LOAN


   Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.034  

  + Di động      0918041653    

z3523759910072_f9aba7f3f1d219d0783dd792aa21f53d.jpg


 Phó Giám đốc 


Bùi Thanh Nam


- Điện thoại liên lạc:   


 + Di động      0918739922

 

z3646882554742_da773fc3d165a93479bb948f772e56bc.jpg

 

 Phó Giám đốc Sở


NGUYỄN HỒNG ÂN


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      


 


 Phó Giám đốc​ Sở


NGUYỄN THỊ MỘNG BÌNH


 Điện thoại liên lạc   

 + Cơ quan     0613.947.188  

 + Di động      0933.000.868

 

Nguyen Thi Mong Binh.jpg