• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

QUY HOẠCH NGÀNH DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030

Dulich1.jpg


Muc luc DU LICH.jpg


Xin vui lòng download toàn văn bản quy hoạch​ QH_Du_Lich DN.pdfQH_Du_Lich DN.pdf
 ​