• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đồng Nai Khai trương Giải pháp du lịch thông minh

Sáng ngày 25.6.2019, Tại khu du lịch Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và VNPT Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai trương giải pháp du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Xem tiếp

Phát hành bìa gấp “Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1907/UBND-HCC ngày 22/02/2019, về thực hiện Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng phần mềm Egov vào công tác giải quyết thủ tục hành chính và theo dõi giám sát nội bộ

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản dành cho lãnh đạo các phòng quản lý thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Thực hiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện các Quyết định số 628, 629, 630/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Quyết định số 631, 632, 633/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính

Ngày 21/02/2019, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính, chiều ngày 22/10/2018, lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.

Xem tiếp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

Xem tiếp

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG 1022 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 25.7.2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và công bố chính thức hoạt động của Tổng đài 1022.

Xem tiếp

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở VHTTDL đã triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xử lý công vụ. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Sở VHTTDL tự xếp loại hoàn thành tốt, đạt 91 điểm.

Xem tiếp

CHỮ KÝ SỐ - CÔNG NGHỆ MÃ KHÓA CÔNG KHAI

Chữ ký số - Là một dạng của chữ ký điện tử với việc sử dụng công nghệ mã khóa công khai (RSA). Hiểu một cách đơn giản nó như là một con dấu để ký vào những văn bản của các cơ quan, tổ chức. Mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key). “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số. “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa. “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

Xem tiếp
1 - 10 Next