• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch qua mạng internet

Vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có thông báo số 101/TB-SVHTTDL, về việc thực hiện tiếp nhận, thu phí và trả trực tiếp (qua mạng), đến các doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến về lĩnh vực thông báo sản phẩm quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, cấp thẻ HDV du lịch...

Xem tiếp

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua ngành Văn hóa và Thông tin 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/6/2019, tại Hội trường Thư viện huyện Định Quán diễn ra Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua ngành Văn hóa và Thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cụm thi đua số 2. Hội nghị do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Định Quán - đơn vị Cụm phó đăng cai tổ chức.

Xem tiếp

Triển khai Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1633/SVHTTDL-KHTC triển khai Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018.

Xem tiếp

Đồng Nai Khai trương Giải pháp du lịch thông minh

Sáng ngày 25.6.2019, Tại khu du lịch Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và VNPT Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai trương giải pháp du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Xem tiếp

Phát hành bìa gấp “Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1907/UBND-HCC ngày 22/02/2019, về thực hiện Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng phần mềm Egov vào công tác giải quyết thủ tục hành chính và theo dõi giám sát nội bộ

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản dành cho lãnh đạo các phòng quản lý thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Thực hiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện các Quyết định số 628, 629, 630/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Quyết định số 631, 632, 633/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính

Ngày 21/02/2019, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính, chiều ngày 22/10/2018, lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.

Xem tiếp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

Xem tiếp
1 - 10 Next