• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

bao tang DN 2020.jpg

Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập

Ngày 07/01/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập gồm hai Chương, 25 Điều. Theo đó, quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem tiếp

Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển sang trụ sở mới tại đường Quang Trung, P.Tân Tiến, Tp. Biên Hòa

Ngày 06/01/2020 Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển sang trụ sở mới tại đường Quang Trung, P.Tân Tiến, Tp. Biên Hòa

Xem tiếp
Anh minh hoa - co vat.jpg

Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật

Ngày 30/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật gồm hai Chương, 09 Điều

Xem tiếp
tap huan 2019 - so tu phap.JPG

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 12/12/2019, tại Hội trường Nhà khách 71, Sở Tư pháp Đồng Nai đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế của các Sở, ban, ngành và đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Thành Nam – Phó Phòng Tổ chức Hành chính và Ông Nguyễn Bình An – chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Xem tiếp
images2249106_Anh_1.jpg

Lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo tỉnh Đồng Nai năm 2019

Từ 02-08/12 tại Nhà Khách 71, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Tôn giáo tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019 cho 250 cán bộ các cán bộ thuộc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, phòng, ban đoàn thể cấp huyện, thành phố làm công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh ( trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Xem tiếp
dong nai cong chieng 2019.jpg

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 15/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số gồm 02 Chương, 11 Điều

Xem tiếp
quoc-hoi.jpg

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện

Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành nhấn nút thông qua Luật Thư viện với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 91,51%) . Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao dân trí, phát triển thư viện, văn hóa đọc ở Việt Nam để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp 2013.

Xem tiếp
TAP HUAN QLNN 2019.jpg

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình

Nhằm kịp thời nắm bắt, cập nhật kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật, trao đổi, tiếp thu, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương, giúp cán bộ, công chức cập nhật kịp thời những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở triển khai đúng quy định. Trong hai ngày 12/9 và 13/9/2019, tại Hội trường Thư viện tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Hội nghị đã thu hút hơn 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Bà Đặng Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị

Xem tiếp

Kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019, công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của ngành. Với sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức toàn ngành, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 9 tháng đầu năm 2019, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau:

Xem tiếp

Hoàn thiện phong cách công chức, viên chức, để thực thi công vụ

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, thực hiện Văn hóa công vụ với chủ đề “Hoàn thiện phong cách công chức, viên chức, để thực thi công vụ”.

Xem tiếp
1 - 10 Next