• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

TBKL GIAO BAN NGÀY 14/02/2017​
TB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDFTB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDF
​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 06/02/2017 ​​TB-11TBKL ngay06-02-17.PDFTBKL 06-02-17.PDF
TBKL GIAO BAN NGÀY 16/01/2017 TB-09 TBKL ngày 16-01-2017.PDFTBKL 16-01-17.PDF
​​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 03/01/2017 TB-08 TBKL hop giao ban ngay 03-01-2017.PDFTBKL 03-01-2017.PDF
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan​
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan.PDFTB-07-TBKL.PDF