• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

TBKL GIAO BAN NGÀY 14/02/2017​
TB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDFTB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDF
​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 06/02/2017 ​​TB-11TBKL ngay06-02-17.PDFTBKL 06-02-17.PDF
TBKL GIAO BAN NGÀY 16/01/2017 TB-09 TBKL ngày 16-01-2017.PDFTBKL 16-01-17.PDF
​​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 03/01/2017 TB-08 TBKL hop giao ban ngay 03-01-2017.PDFTBKL 03-01-2017.PDF
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan​
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan.PDFTB-07-TBKL.PDF