• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Danh bạ khối Văn phòng Sở - Mã vùng (0251)

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

BAN GIÁM ĐỐC

GĐ. Lê​ Thị Ngọc Loan

0918 041653

 0251.3822.034  

PGĐ. Bùi Thanh Nam

0918739922

 

PGĐ. Nguyễn Thị Mộng Bình

0933.000.868PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TP. Nguyễn Ngọc Yến

0908.677938

3.943.952

P.TP. Nguyễn Thành Nam

0946.790639

3.943.952

Trần Trọng Thể

0918.281214

3.943.952

Vũ Thị Thùy Linh

0937.76.00.38

3.943.952

Nguyễn Thị Phương Oanh

0832.67.88.88

3.943.952

Hoàng Thị Liên

0938.11.22.84

3.822.038

​Lê Thanh Thiện ​0912.084483

 

Hà Văn Đảng

0908.448977

 

Dương Thị Út

0386.083.745

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TP. Ngô Thị Thanh        

0919.485222

3.827953

PTP. Võ Văn Quang

0942.725179

3.942314

Phạm Thị Mạnh Hằng

0394.81.49.33

3.942314

Nguyễn Hữu Long


Phạm Thu Nga

0975.482488

3.827953

Nguyễn Bình An

0912.132179

3.847435

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trần Thị Liện

0975.486824

3.946042​ 

Nguyễn Quang Hữu

0903.836464

3.840588

Trần Thị Nhung

0983.219246

3.840588​


Nguyễn Văn Công

0937.004066

3.840051

Vũ Thị Tuyến

0983.525464

3.840051

TP. Nguyễn Văn Hậu

0918.354452

3.916497

Đinh Thị Thu Hoài

0976.582759

3.916497

Đặng Thị Hằng

0912.737509

3.916497


PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

PTP. Trần Anh Thơ

0946.508179

3.943882

Phạm Điền Linh

0939.548181

3.943882

Vũ Thị Hương

0907.112386

3.943882

Nguyễn Trần Kiệt

0986.960965

3.943882

Phan Thị Như Quỳnh

0979.607009

3.943882

Trần Thị Thu Hiền  

0917.206888

3.943882

Nguyễn Thị Xuân

0386.611.271

3.943882

THANH TRA SỞ

CTTr. Phan Ngọc Sơn Thủy

0903.324792

3.821211

PCTTr. Trần Quang Long

0913.143399

3.827978

PCTTr. Phạm T. Thanh Hiền

0917.232550

3.821211

Lý Hồng Phong

0913.603630

3.827978

Đỗ Hoan

0913.982364

3.827978

Trình Thị Như Thái

0386.37.38.76

3.827978

Nguyễn Thị Tuyền
​Trần Thị Mai Phương