• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Danh bạ khối Văn phòng Sở - Mã vùng (0251)

STT

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

BAN GIÁM ĐỐC

1.       

GĐ. Lê​ Kim Bằng

0913​.136942

3.822034

2.       

PGĐ. Nguyễn Xuân Thanh

0983.805950

 

3.       

PGĐ. Nguyễn Thị Mộng Bình

0933.000.868

3.947.188

4.       

PGĐ. Đặng Thanh Thủy

0903.00.44.39

3.818.125

VĂN PHÒNG SỞ

1.     

CVP. Nguyễn Ngọc Yến

0908.677938

3.943.952

2.     

P.CVP. Bùi Thanh Nam

0918.739922

3.943.952

3.     

P.CVP. Nguyễn Thành Nam

0946.790639

3.943.952

4.     

Nguyễn Phương Hưng

0932.640039

3.943.952

5.     

Vũ Thị Thùy Linh

0937.76.00.38

3.943.952

6.     

Nguyễn Thị Phương Oanh

0832.67.88.88

3.943.952

7.     

Trần Trọng Thể

0918.281214

3.943.952

8.     

Phan Văn Tiến

0902.071.076

3.943.952

9.     

Hoàng Thị Liên

0938.11.22.84

3.822.038

10.         

Nguyễn Hoàng Long

0839.05.44.44

 

11.  

Hà Văn Đảng

0908.448977

 

12.  

Dương Thị Út

0386.083.745

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1.       

TP. Ngô Thị Thanh        

0919.485222

3.827953

2.       

PTP. Võ Văn Quang

0942.725179

3.942314

3.       

Phạm Thị Mạnh Hằng

0394.81.49.33

3.942314

4.       

Nguyễn T.Cẩm Thúy

0918.717662

3.821530

5.       

Đỗ Minh Trang

0908.801107

3.827953

6.       

Phạm Thu Nga

0975.482488

3.827953

4.

Nguyễn Bình An

0912.132179

3.847435

PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

1.       

TP. Lê Thị Minh Trí

0948.938089

3.847435

2.       

Lê Thanh Thiện

0912.084483

3.847435

3.       

Quách Thị Thanh Tâm

0934.041801

3.847435

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

1.       

TP. Trần Trọng Tá

0909.920.800

3.946042

3.       

Nguyễn Thị Giang

0938.103104

3.946042

4.       

Ngô Thị Lan Anh

0396.69.77.38

3.946042

5.       

Trần Thị Liện

0975.486824

3.946042​ 

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

2.       

Nguyễn Quang Hữu

0903.836464

3.840588

3.       

Trần Thị Nhung

0983.219246

3.840588​

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

1.       

TP. Lưu Ngọc Tuấn

0918.539134

3.840051

2.       

PTP. Nguyễn Thái Bình

0989.875789

3.840051

3.       

Nguyễn Văn Công

0937.004066

3.840051

4.       

Vũ Thị Tuyến

0983.525464

3.840051

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

1.       

TP. Nguyễn Văn Hậu

0918.354452

3.916497

2.       

Đinh Thị Thu Hoài

0976.582759

3.916497

3.       

Đặng Thị Hằng

0912.737509

3.916497

4.       

Nguyễn Hùng

0986.320068

3.916497

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

1.     

PTP. Trần Anh Thơ

0946.508179

3.943882

2.     

Phạm Điền Linh

0939.548181

3.943882

3.     

Vũ Thị Hương

0907.112386

3.943882

4.     

Nguyễn Trần Kiệt

0986.960965

3.943882

5.     

Phan Thị Như Quỳnh

0979.607009

3.943882

6.     

Trần Thị Thu Hiền  

0917.206888

3.943882

7.     

Nguyễn Thị Xuân

0386.611.271

3.943882

THANH TRA SỞ

1.       

CTTr. Phan Ngọc Sơn Thủy

0903.324792

3.821211

2.       

PCTTr. Trần Quang Long

0913.143399

3.827978

3.       

PCTTr. Phạm T. Thanh Hiền

0917.232550

3.821211

4.       

Lý Hồng Phong

0913.603630

3.827978

5.       

Đỗ Hoan

0913.982364

3.827978

6.

Trình Thị Như Thái

0386.37.38.76

3.827978