• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Danh bạ khối Văn phòng Sở - Mã vùng (0251)

STT

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

BAN GIÁM ĐỐC

1.       

GĐ. Lê​ Kim Bằng

0913​.136942

3.822034

2.       

PGĐ. Nguyễn Xuân Thanh

0983.805950

 

3.       

PGĐ. Nguyễn Thị Mộng Bình

0933.000.868

3.947.188

4.       

PGĐ. Đặng Thanh Thủy

0903.00.44.39

3.818.125

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1.     

TP. Nguyễn Ngọc Yến

0908.677938

3.943.952

2.     

P.TP.Lê Thị Minh Trí

0948.938089
3.847435

3.     

P.TP. Nguyễn Thành Nam

0946.790639

3.943.952

4.     

Trần Trọng Thể

0918.281214

3.943.952

5.     

Vũ Thị Thùy Linh

0937.76.00.38

3.943.952

6.     

Nguyễn Thị Phương Oanh

0832.67.88.88

3.943.952

7.     

Nguyễn Phương Hưng
0932.640039​

3.943.952

8.     

Phan Văn Tiến

0902.071.076

3.943.952

9.     

Hoàng Thị Liên

0938.11.22.84

3.822.038

​10 ​Lê Thanh Thiện ​0912.084483
​11 ​Quách Thị Thanh Tâm ​0934.041801

12           

Nguyễn Hoàng Long

0839.05.44.44

 

13  

Hà Văn Đảng

0908.448977

 

14

Dương Thị Út

0386.083.745

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1.       

TP. Ngô Thị Thanh        

0919.485222

3.827953

2.       

PTP. Võ Văn Quang

0942.725179

3.942314

3.       

Phạm Thị Mạnh Hằng

0394.81.49.33

3.942314

4.       

Nguyễn T.Cẩm Thúy

0918.717662

3.821530

6.       

Phạm Thu Nga

0975.482488

3.827953

4.

Nguyễn Bình An

0912.132179

3.847435

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1.       

TP. Trần Trọng Tá

0909.920.800

3.946042

3.       

Nguyễn Thị Giang

0938.103104

3.946042

4.       

Ngô Thị Lan Anh

0396.69.77.38

3.946042

5.       

Trần Thị Liện

0975.486824

3.946042​ 

6.       

Nguyễn Quang Hữu

0903.836464

3.840588

7.       

Trần Thị Nhung

0983.219246

3.840588​

 8

TP. Lưu Ngọc Tuấn

0918.539134

3.840051

9.       

Nguyễn Văn Công

0937.004066

3.840051

10.       

Vũ Thị Tuyến

0983.525464

3.840051

11.       

TP. Nguyễn Văn Hậu

0918.354452

3.916497

12.       

Đinh Thị Thu Hoài

0976.582759

3.916497

13.       

Đặng Thị Hằng

0912.737509

3.916497

14.       

Nguyễn Hùng

0986.320068

3.916497

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

1.     

PTP. Trần Anh Thơ

0946.508179

3.943882

2.     

Phạm Điền Linh

0939.548181

3.943882

3.     

Vũ Thị Hương

0907.112386

3.943882

4.     

Nguyễn Trần Kiệt

0986.960965

3.943882

5.     

Phan Thị Như Quỳnh

0979.607009

3.943882

6.     

Trần Thị Thu Hiền  

0917.206888

3.943882

7.     

Nguyễn Thị Xuân

0386.611.271

3.943882

THANH TRA SỞ

1.       

CTTr. Phan Ngọc Sơn Thủy

0903.324792

3.821211

2.       

PCTTr. Trần Quang Long

0913.143399

3.827978

3.       

PCTTr. Phạm T. Thanh Hiền

0917.232550

3.821211

4.       

Lý Hồng Phong

0913.603630

3.827978

5.       

Đỗ Hoan

0913.982364

3.827978

6.

Trình Thị Như Thái

0386.37.38.76

3.827978