• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Di sản Văn hóa


BẢNG THỐNG KÊ CÁC DI TÍCH

ĐÃ XẾP HẠNG CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Tính đến thời điểm tháng 5 / 2019)

 

I. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố Biên Hòa:


Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, dơn vị quản lý

Ghi chú

Đơn vị quản lý trực tiếp

Đại điểm hiện nay

1

Bửu Hưng tự (Chùa Cô hồn)

62/QĐ.UBT

16/02/1979

Ban trị sự chùa

P.Quang Vinh,

TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

2

Tòa bố Biên Hòa

62/QĐ.UBT

16/02/1979

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

3

Nhà Xanh

235/VH-QĐ

12/12/1986

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thống Nhất,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

4

Đài Chiến sĩ (Đài kỷ niệm)

1288/VH-QĐ

16/11/1988

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Trung Dũng,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

5

Khu Danh thắng Bửu Long

208/VH-QĐ

13/03/1990

Cty TNHH 1TV Đầu tư phát triển Bửu Long

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Bửu Long,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích thắng cảnh

6

Chùa Đại Giác

993-QĐ

28/09/1990

Ban Trị sự chùa

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

7

Mộ Trịnh Hoài Đức

1539-QĐ

27/12/1990

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Trung Dũng,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

8

Đình Tân Lân

457-QĐ

25/03/1991

Ban Quý tế

đình

P.Hòa Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

9

Đền thờ, mộ Nguyễn Hữu Cảnh

457-QĐ

25/03/1991

Ban Quý tế đình

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

10

Chùa Long Thiền

1057-QĐ

14/06/1991

Ban Trị sự chùa

P.Bửu Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

11

Nhà hội Bình Trước

2307/QĐ

30/12/1991

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử

12

Quảng trường Sông Phố

2307/QĐ

30/12/1991

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thanh Bình,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử.

13

Đền thờ Nguyễn Tri Phương

97/QĐ

21/01/1992

Ban Quý tế đình

P.Bửu Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

 

 

 

 

 

 

 

14

Nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá                       Nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956

2754/QĐ/BT

15/10/1994

UNND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Tân Tiến,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

15

Mộ, Đền thờ Đoàn Văn Cự & 16 Nghĩa binh Thiên Địa Hội

722QĐ/BVHTT

25/04/1998

Ban Quý tế

P.Long Bình,

P. Tam Hiệp

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

16

Chùa Ông

04/2001/QĐ-BVHTT

19/01/2001

Ban Trị sự

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

17

Đình Bình Quan

6527/QĐ.CTUBT

21/12/2004

Ban Quản lý/Ban Quý tế

xã Hiệp Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

18

Nhà cổ Trần Ngọc Du

3524QĐ-CT.UBND

10/10/2005

Gia đình

 

P.Tân Vạn,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

19

Thành cổ Biên Hòa

876/QĐ-UBND

 

21/3/2008

 

UBND thành phố Biên Hòa

P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử.

3995/QĐ-BVHTTDL

12/11/2013

UBND thành phố Biên Hòa

P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.

20

Miếu Tổ Sư

981/QĐ-UBND

28/3/2008

Ban Trị sự

Khu phố 5, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật.

21

Đình An Hòa

100/VH-QĐ

21/01/1989

Ban Quản lý/Ban Quý tế đình

xã An Hòa,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích kiến trúc nghệ thuật.

22

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

3704/QĐ-UBND

23/11/2015

Ban Quản lý/ Ban Quý tế

P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

23

Văn miếu Trấn Biên

2894/QĐ-BVHTTDL

18/8/2016

Công ty TNHH 1TV Đầu tư Phát triển Bửu Long Đồng Nai.

P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.


Tp. Biên Hòa: Tổng cộng: 23 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 06 di tích, cấp quốc gia: 17 di tích.

 

II. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thị xã Long Khánh:


​​​​​​​​​​​Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích

Ghi chú

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Mộ Cự thạch Hàng Gòn

147/

VH-QĐ

24/12/1982

 

UBND TX. Long Khánh,

Đồng Nai

Xã Hàng Gòn,

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích khảo cổ học.

2367/QĐ-TTg

23/12/2015

UBND

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

Xã Hàng Gòn,

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

- Thủ tướng Chính phủ.

- Di tích khảo cổ.

2

Tòa hành chính tỉnh Long Khánh

1288/

VH-QĐ

16/11/1988

UBND TX Long Khánh,

Đồng Nai

P.Xuân An,

TX. Long Khánh,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3

Đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa

982/QĐ-UBND

28/3/2008

Ban Quản lý Cụm di tích

P. Xuân An,

TX. Long Khánh, Đồng  Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

4

Địa điểm Căn cứ Thị ủy Long Khánh

3703/QĐ-UBND

23/11/2015

UBND

TX. Long Khánh, Đồng Nai

Xã Bàu Trâm, xã Bảo Quang

TX. Long Khánh, Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

5

Địa điểm ghi dấu trận tập kích đồn Hoàng Diệu ngày 18/5/1969

 

 

UBND

TX. Long Khánh, Đồng Nai

 

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.


Thị xã Long Khánh: Tổng cộng: 05 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích, cấp quốc gia đặc biệt: 01 di tích.


III. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Long Thành:


Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích

Ghi c

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Mộ Nguyễn Đức Ứng

và 27 Nghĩa binh chống Pháp

2754/QĐ/BT

15/10/1994

Ban Quản lý/Ban Quý tế

xã Long Phước,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

2

Đình Phước Lộc

2368/QĐ-UBND

30/07/2007

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Khu Cầu Xéo, Long Thành, H.Long Thành,

Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

 - Di tích kiến trúc nghệ thuật.                  

3

Đền thờ Trần Hưng Đạo

3640/QĐ-UBND

29/12/2010

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 4, xã Bình Sơn, Long Thành, ĐN

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

-Di tích lịch sử

Huyện Long Thành: Tổng cộng: 03 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 02 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.


IV. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

Ghi chú

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm ngã ba Giồng Sắn

(Địa điểm Vụ thảm sát Giồng Sắn)

5160QĐ-

CT.UBT

22/10/2004

 

UBND

H.Nhơn Trạch,Đồng Nai

Xã Phú Đông,

H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3068/QĐ-BVHTTDL

23/9/2014

UBND H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Xã Phú Đông,

xã Phú Hữu H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng

- Di tích lịch sử.

2

Địa đạo Nhơn Trạch

04/2001/QĐ-BVHTT

19/01/2001

UBND H.Nhơn Trạch,Đồng Nai

Xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

3

Đình Phú Mỹ

3525/QĐCT

.UBND

10/10/2005

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Xã Phú Hội,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

4

Đình Phước Thiền

3607/QĐ - UBND

07/12/2009

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Xã Phước Thiền,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

5

Địa điểm diễn ra trận đánh giữa Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4, Sư đoàn 5) và Đại đội 240 Biên Hòa với Tiểu đoàn Mãng Xà Vương Thái Lan vào ngày 20/12/1967.

636/QĐ -UBND

01/3/2013

UBND

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

Xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

6

Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu Quân sự Rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác

2105/QĐ-BVHTTDL

08/7/2014

UBND

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

Xã Phước An,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Nhơn Trạch: Tổng cộng: 06 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 03 di tích.

V. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ (Chiến khu Đ)

3744QĐ/

BVHTT

29/11/1997

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

2

Địa đạo Suối Linh

61/1999

QĐ/BVHTT

13/09/1999

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

3

Căn cứ Trung ương  Cục miền Nam

02/2001

QĐ-BVHTT

19/01/2001

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Phú Lý,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

 Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

4

Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa

224/ QĐ.

UBND

23/01/2007

UBND

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai

Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.

5

Đình Long Chiến

1783/ QĐ.

UBND

15/7/2011

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.

6

Đình Phú Trạch

3698/QĐ.

UBND

26/12/2011

 

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.

7

Đình Cẩm Vinh

3968/QĐ.

UBND

04/12/2013

 

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.

Huyện Vĩnh Cửu: Tổng cộng: 07 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 04 di tích, cấp quốc gia: 03 di tích.

VI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Định Quán:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm chiến thắng La Ngà

235/VH-QĐ

12/12/1986

UBND

H.Định Quán,

Đồng Nai

xã Phú Ngọc,

H.Định Quán,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Đá chồng Định Quán

1288/VH-QĐ

16/11/1988

UBND

H. Định Quán,

Đồng Nai

TT. Định Quán,

H. Định Quán,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích thắng cảnh.

Huyện Định Quán: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 0 di tích, cấp quốc gia: 02 di tích.

VII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Trảng Bom:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa

1566/QĐ.CT.UBND

21/04/2005

UBND H.Trảng Bom

H. Long Thành

xã Thanh Bình, H.Trảng Bom &

xã Bình Sơn,

H. Long Thành

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Địa điểm Chiến thắng Yếu khu Quân sự Trảng Bom

3277/QĐ-UBND

23/10/2015

UBND H. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Trảng Bom: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 02 di tích, cấp quốc gia: 0 di tích.

 

VIII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia

4317/QĐ-BVHTTDL

29/12/2011

Sư đoàn 302 (QK 7)

Xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.

Huyện Cẩm Mỹ: Tổng cộng: 01 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 0 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

 

IX. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Xuân Lộc:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Núi Chứa Chan

1204/QĐ-BVHTTDL

29/3/2012

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp, thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng

- Danh lam thắng cảnh.

2

Căn cứ Rừng Lá

3456/QĐ-UBND

 

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

-          UBND tỉnh Đồng Nai

-          Di tích lịch sử

3

Hồ Núi Le

1354/QĐ-UBND

07/5/2019

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thị trấn Gia ray, huyện Xuân Lộc

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích Danh lam thắng cảnh.

Huyện Xuân Lộc: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 1 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

 

 

X. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Thống Nhất:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Đình Hưng Lộc

4070/QĐ-UBND

02/12/2008

Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất

Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Vườn Cao su Đầu tiên,

Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây.

2084/QĐ-UBND

24/7/2009

Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất

Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3

Đình Dầu Giây

3969/QĐ-UBND

04/12/2013

Xã Bàu Hàm II

Huyện Thống Nhất

Xã Bàu Hàm II

Huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Thống Nhất: Tổng cộng: 03 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 0 di tích.

XI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Tân Phú:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Danh thắng VQG Cát Tiên

1419/QĐ-TTg

29/12/2011

Tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

Tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

- Thủ tướng Chính phủ.

- Danh lam thắng cảnh.

2

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

985/QĐ-UBND

30/3/2017

Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Tân Phú: Tổng cộng: 01 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 01 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

* Ghi chú: - Tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 57 di tích được Nhà nước xếp hạng (trong đó có: 02 di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 26 di tích xếp hạng cấp Tỉnh).

- UBND tỉnh xếp hạng : Di tích cấp tỉnh

- Bộ VHTTDL xếp hạng : Di tích cấp quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ xếp hạng: Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

- Một di tích có 2 quyết định xếp hạng là di tích được nâng cấp xếp hạng (ví dụ: Di tích Thành cổ Biên Hòa được nâng cấp xếp hạng từ cấp tỉnh thành cấp quốc gia).

- Bản tổng hợp này phân theo địa giới hành chính (trong đó có nội dung cấp xếp hạng : Quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh)