• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Cải cách hành chính, công vụ

​​Tên văn bản file đính kèm​
CV phân công thưc hiện bộ chỉ số CCHC  phan cong thuc hien bo chi so.pdfphan cong thuc hien bo chi so.pdf
phân công thưc hiện bộ chỉ số 2019.docxphân công thưc hiện bộ chỉ số 2019.docx
​Tiêu chí đánh giá công vụ đối với phòng VHTT

​​Tiêu chí công vụ phòng VHTT.docTiêu chí công vụ phòng VHTT.doc
​Kế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ​ Kế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ.docKế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ.doc
mau dang ky.docmau dang ky.doc