• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Cải cách hành chính, công vụ

​​Tên văn bản file đính kèm​
CV phân công thưc hiện bộ chỉ số CCHC  phan cong thuc hien bo chi so.pdfphan cong thuc hien bo chi so.pdf
phân công thưc hiện bộ chỉ số 2019.docxphân công thưc hiện bộ chỉ số 2019.docx
​Tiêu chí đánh giá công vụ đối với phòng VHTT

​​Tiêu chí công vụ phòng VHTT.docTiêu chí công vụ phòng VHTT.doc
​Kế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ​ Kế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ.docKế hoạch thi đua Đề án văn hóa công vụ.doc
mau dang ky.docmau dang ky.doc