• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Đầu tư mua sắm

​QĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 1905 Duyệt  Đề cương và dự toán chi tiết  Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ số 1905 Duyệt  Đề cương và dự toán chi tiết  Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ số 1905 Duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng​
FILE_20200514_141314_QĐ 113 Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdfFILE_20200514_141314_QĐ 113 Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdf
​QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng FILE_20200514_141227_QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdfFILE_20200514_141227_QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdf
​Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_074654_22. Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074654_22. Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_074632_21. Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074632_21. Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL​ FILE_20200506_074614_20. Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074614_20. Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL_0001.pdf
​Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cua Sở VHTTDL FILE_20200506_074143_6. Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cuiar Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074143_6. Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cuiar Sở VHTTDL_0001.pdf
​Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL FILE_20200506_074124_5. Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074124_5. Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
​Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL FILE_20200506_074058_4. Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074058_4. Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL
FILE_20200506_074038_3. Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074038_3. Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
 Quyết định số 27 QĐ STC của Sở Tài chính FILE_20200506_074020_2. Quyết định số 27 QĐ STC  ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdfFILE_20200506_074020_2. Quyết định số 27 QĐ STC ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdf
 Quyết định số 26 QĐ STC   của Sở Tài chính​ FILE_20200506_073945_1. Quyết định số 26 QĐ STC  ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdfFILE_20200506_073945_1. Quyết định số 26 QĐ STC ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdf
Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, thay đổi nội dung pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2019​ Số 165.QĐ.STC.pdfSố 165.QĐ.STC.pdf
​​Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện phát sóng chương trình phóng sự du lịch Đồng Nai hãy khám phá trên kênh truyền hình văn hóa du lịch VOV năm 2019​ Số 213.QĐ.SVHTTDL.pdfSố 213.QĐ.SVHTTDL.pdf
​Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quay phim phóng sự thực hiện chương trình điểm hẹn du lịch trên đài phát thanh và truyền hình Đồng Nai năm 2019​ số 244.QĐ.SVHTTDL.pdfsố 244.QĐ.SVHTTDL.pdf