• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

​Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội diễn văn nghệ quần chúng tiếng hát Miền Đông lần thứ XVIII - năm 2018 1961-2018-UBND.pdf1961-201​8-UBND.pdf
​Quyết định của UBND tỉnh v/v tặng danh hiệu chiến sỉ thi đua tỉnh Đồng Nai năm 2017 cho các cá nhận thuộc Sở VHTTDL 2044-2018-UBND.pdf2044-2018-UBND.pdf