• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

13-12-2021 (6).jpg

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích đình Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Ngày 11/12, Ban Quý tế đình thần xã Phước Thiền tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích đình Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch Ông Nguyễn Hồng Ân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự buổi lễ.

Xem tiếp
11-12-2021 (1).jpg

Hội nghị tổng kết Chương trình 7 và tuyên dương “Người tốt, việc tốt” năm 2021

Sáng 10/12, tại Hội trường Thành uỷ Biên Hoà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 7 và tuyên dương “Người tốt, việc tốt” năm 2021 và phát động Chương trình 7 “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Xem tiếp
6-12-2021.jpg

Họp thống nhất chủ trương đầu tư, tôn tạo di tích Khu Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự Rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác

Ngày 03/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát, họp cùng các Sở ngành liên quan để thống nhất chủ trương đầu tư, tôn tạo di tích Khu Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự Rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. Ông Nguyễn Hồng Ân - Phó giám đốc Sở VHTTDL chủ trì cuộc họp

Xem tiếp
4-12-2021 (3).JPG

Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai năm 2021

Sáng 4/12, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai năm 2021

Xem tiếp
30-11-2021.jpg

TP. Long Khánh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào)

Năm 2021, thành phố Long Khánh có 100% ấp, khu phố văn hóa; 98,2% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm; 99% cơ quan, đơn vị và 78,5% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 47,2% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và 43,5% hộ gia đình thể thao; phát hiện và biểu dương hơn 90 gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội…

Xem tiếp
27-11-2021 (5).jpg

Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực văn hóa

Trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn thử thách khi tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến vô cùng phức tạp. Song được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Giám đốc Sở VHTTDL, sự chủ động, tích cực khắc phục mọi khó khăn với nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả nhiều đơn vị đã đạt, vượt một số chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

Xem tiếp
27-11-2021 (16).jpg

Thành phố Long Khánh: Phát động cuộc thi Ảnh đẹp “Chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19”

iếp tục “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” , Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh phát động cuộc thi Ảnh đẹp với chủ đề “Chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19”. Thông qua cuộc thi nhằm lan tỏa những thông tin, hình ảnh tích cực về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung; tuyên truyền người dân thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khẳng định tinh thần đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của cả hệ thống chính trị…

Xem tiếp
27-11-2021.jpg

Bảo tàng, di tích - chọn thời cơ thay đổi

Năm 2021, ICOM (Hội đồng Bảo tàng Quốc tế) đã lựa chọn chủ đề: "Tương lai của bảo tàng: Khôi phục và tái định hình" với mục đích khuyến khích các bảo tàng, chuyên gia, đối tác trong lĩnh vực bảo tàng và di sản văn hóa, cùng tăng cường hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức mới để tạo ra các giá trị mới cho di sản văn hóa, đề xuất giải pháp, mô hình hoạt động, hợp tác mới của các thiết chế văn hóa, bảo tàng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện tại.

Xem tiếp
19-11-2021 (2).JPG

Ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng

Xem tiếp
18-11-2021 (3).jpg

Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”

Ngày 17/11, Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững” (với 2 hình thức: Tập trung tại Thành phố Hải Phòng và trực tuyến). Thành phần tham dự là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các đơn vị: Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới; Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn/Khu di tích; Phòng Di sản văn hóa/Quản lý văn hóa/Nghiệp vụ văn hóa.

Xem tiếp
1 - 10 Next