• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Tổ chức cán bộ


​NỘI DUNG  FILE ĐÍNH KÈM
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh​ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdfQuyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdfQuyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh.pdf
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf
 nâng bậc lương thường xuyên QĐ nang bac luong thuong xuyen.pdfQĐ nang bac luong thuong xuyen 417.pdf
QĐ hưởng phụ cấp thâm niện vượt khung QĐ huong phu cap tham nien vuot khung.pdfQĐ huong phu cap tham nien vuot khung 418.pdf
Quyet dinh nghi viec huong che do huu tri​ quyet dinh nghi viec huong che do huu tri.signed.pdfquyet dinh nghi viec huong che do huu tri.signed.pdf
Quyết định bổ nhiệm lại công chức QĐ-393.signed Quyết định bổ nhiệm lại công chức.pdfQĐ-393.signed Quyết định bổ nhiệm lại c​ông chức.pdf
Phân công hướng dẫn công chức tập sự QĐ-392.signed Phân công hướng dẫn công chức tập sự.pdfQĐ-392.signed Phân công hướng dẫn công chức tập sự.pdf
Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự QĐ-391.signed Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự.pdfQĐ-391.signed Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự.pdf
QD Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp QD-345.signed Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp.pdfQD Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp.pdf
​Quyet dinh nang bac luong thuong xuyen​ 339 quyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 339.signed.pdfquyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 339.signed.pdf
Quyet dinh nang bac luong thuong xuyen 338
quyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 338. signed.pdfquyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 338. signed.pdf
​Quyết định giải quyết cho công chức thôi việc Quyết định giải quyết cho công chức thôi việc.signed.pdfQuyết định giải quyết cho công chức thôi việc.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.pdf
​Quyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Quyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nhệ thuật Đồng Nai.pdfQuyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nhệ thuật Đồng Nai.pdf
​QĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh QĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.signed.pdfQĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.signed.pdf
​Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-311.signed.pdfQĐ-311.signed.pdf
​Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Trường Phỗ thông Năng khiếu Thể thao QĐ-310.signed.pdfQĐ-310.signed.pdfq​
​Quyết định phụ cấp thâm niên nghề phu cap tham nien nghe QD 285.signed.pdfphu cap tham nien nghe QD 285.signed.pdf
​Thông báo nghỉ hưu nghi huu TB-75.signed.pdfnghi huu TB-75.signed.pdf
​Quyết định nâng lương nang luong. QĐ-260.signed.pdfnang luong. QĐ-260.signed.pdf
​Thông báo nghỉ hưu đối với công chức TB-63. Thông báo nghỉ hưu.pdfTB-63. Thông báo nghỉ hưu.pdf
​Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

QĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdfQĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019 QĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdfQĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức QĐ-220.signed.pdfQĐ-220.signed.pdf
​Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh QĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdfQĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdf
​Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-189.signed.pdfQĐ-189.signed.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2919 QĐ-163.signed.pdfQĐ-163.signed.pdf
Công khai số liệu bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1) của Sở VHTTDL​
QĐ-322.PDFQĐ-322.PDF
 ​