• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Tải về​​ 
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu Tải về​​ 
181/2013/NĐ-CP 14/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO Tải về​​ 
79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Quy Định Về Biểu Diễn Nghệ Thuật, Trình Diễn Thời Trang; Thi Người Đẹp Và Người Mẫu; Lưu Hành, Kinh Doanh Bản Ghi Âm, Ghi Hình Ca Múa Nhạc, Sân Khấu Tải về​​ 
16/2012/QH13 21/06/2012 Luật Quảng Cáo Tải về​​ 
08/2011/TT-BVHTTDL 29/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải về​​ 
89/2008/TT-BVHTTDL 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Tải về​​ 
05/TT-UBTDTT 20/07/2007 Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải về​​ 
112/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao Tải về​​ 
92/2007/NĐ-CP 01/06/2007 Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Du Lịch Tải về​​ 
Trang: 1​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ [7]​​ 8​​