• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
09/2018/CT-UBND 13/07/2018 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về​​ 
112/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công​ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai. Tải về​​ 
57/2018/TT-BTC 05/07/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2018/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN Tải về​​ 
57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chinh phủ Tải về​​ 
26/2018/QH14 14/06/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Tải về​​ 
27/2018/QĐ-UBND 13/06/2018 Ban Hành Quy Định Quản Lý Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Tỉnh Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
04/2018/TT-BTP 17/05/2018 Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Công Tác Bồi Thường Nhà Nước Tải về​​ 
68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Tải về​​ 
47/2018/TT-BTC 15/05/2018 Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi Tải về​​ 
46/2018/TT-BTC 14/05/2018 Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin  
Trang: 1​​ [2]​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​