• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở VHTT&DL được ủy quyền thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện nội dung quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 20-9-2021.JPG
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở VHTT&DL có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung được ủy quyền.

Các nội dung như sau: thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc trung ương); thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc trung ương).

Đồng thời, tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được tổ chức trên địa bàn tỉnh của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức kinh tế.

Sở VHTT&DL có quyền dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật do Sở tiếp nhận thông báo hoặc chấp thuận tổ chức theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Cũng như yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng; hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Ngoài ra, tiếp nhận lưu chiểu, bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương và có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và quyết định việc đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy khi phát hiện vi phạm pháp luật; tổ chức kho lưu trữ giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 24 tháng và thực hiện thanh lọc hoặc thanh lý sau khi hết thời hạn lưu giữ./.

 Lotus Tran​