• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt nhiều hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động
 4-8-2021.JPG
Một hoạt động được tổ chức cho công nhân các KCN

Trong giai đoạn 5 năm (2016-2021), đã treo hàng ngàn băng rôn, cờ phướn, phát tờ rơi tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân. Trong đó, năm 2020-2021 thực hiện treo 1.275 băng rôn dọc tuyên truyền trên nhiều trục đường chính và KCN; phát hành hơn 80.500 ngàn tờ rơi cung cấp cho địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 03 lần Liên hoan “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Đồng Nai các hoạt động khác. Tuyên truyền trên hệ thống các báo, đài Trung ương và địa phương; thực hiện các phóng sự, phát trong chuyên mục Người lao động” trên kênh ĐN2 (Đài PT-TH Đồng Nai).

Phòng VH-TT các huyện, thành phố tuyên truyền bằng pano, băng rôn và dành nhiều thời lượng phát thanh tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN”.

Hiện Đồng Nai có trên 37.455 tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đang hoạt động (chưa tính các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh). Trong đó, có 1.585 doanh nghiệp đang hoạt động tại 32 KCN trên địa bàn. Hàng năm khối cơ quan, đơn vị có trên 98% và khối doanh nghiệp có trên 75% đạt chuẩn văn hóa./.

Thu Hiền