• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tra cứu thông tin các thủ tục hành chính của Sở VHTT&DL trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hiện nay, các cá nhân và doanh nghiệp có thể tạo tài khoản và thực hiện tra cứu thông tin các thủ tục hành chính của Sở VHTT&DL trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia qua địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

02-8-2021 (2).pngTheo dó, các bước thực hiện như sau:

Tạo tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia (chọn 1 trong 3 phương thức công dân, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước). Sử dụng căn cước và số điện thoại di động làm cơ sở đăng ký tên tài khoản; ngoài ra còn có thể xác minh qua các kênh trung gian (BHXH hoặc Bưu điện Việt Nam).

Sau khi hoàn tất đăng ký vào mục “Thông tin cá nhân” để bổ sung các thông tin còn thiếu. Vào mục thủ tục hành chính -> chọn tìm kiếm nâng cao, tìm theo đơn vị Tỉnh/Thành phố -> chọn cơ quan thực hiện UBND tỉnh Đồng Nai, lĩnh vực văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) -> Tìm kiếm, sẽ hiện ra 25 thủ tục hành chính. Chọn mã hồ sơ 1.004650.000.00.00.H19 “Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn”, chọn phần xem chi tiết sẽ được hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hiện thủ tục này tại Cổng DVC Tỉnh Đồng Nai, kèm theo file biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết nộp hồ sơ trên Cổng.

Cá nhân, doanh nghiệp có thể tìm thêm các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Cổng DVCQG qua mục Thông tin và dịch vụ -> Dịch vụ công trực tuyến, thao tác tìm kiếm, chọn tên thủ tục, cơ quan thực hiện Tỉnh/Thành phố -> chọn UBND tỉnh Đồng Nai, tìm kiếm thủ tục cần thực hiện.

Bộ thủ tục hành chính của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với tổng cộng 124 thủ tục cấp tỉnh (văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình), 20 thủ tục cấp huyện (văn hoá, gia đình) và 7 thủ tục cấp xã (văn hoá, thể thao, gia đình) căn cứ tại 3 quyết định (QĐ 490/QĐ-UBND ngày 20/02/2020, QĐ 477/QĐ-UBND ngày 05/02/2021, QĐ 766/QĐ-UBND ngày 09/3/2021) được cập nhật và thông tin chi tiết trên Cổng DVC Quốc gia./.

 

Phương Oanh