• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tạo tài khoản điện tử trên Cổng Dịch vụ công - những điều cần biết trong thời gian giãn cách xã hội

Từ ngày 9/7/2021, cách ly xã hội toàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để thực hiện hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) hay Cổng Dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn); người dân cần biết những bước cơ bản về tạo tài khoản điện tử như sau:

1. Vào Cổng thông tin điện tử “Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai” https://dichvucong.dongnai.gov.vn. , chọn mục đăng ký.

11-7-2021 (7).jpg
2.  Nhập đầy đủ các yêu cầu về thông tin của cá nhân, doanh nghiệp và bấm Đăng ký.

11-7-2021 (8).jpg3. Sau khi đăng ký thành công, cá nhân, doanh nghiệp cập nhật các thông tin về tài khoản.

11-7-2021 (9).jpg4. Chọn nhận tin nhắn qua điện thoại và nhấn lưu để hoàn thành phần đăng ký.

11-7-2021 (10).jpg

Trọng Thể