• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học ở Đồng Nai

Sáng ngày 26/11, tại Bảo tàng Đồng Nai đã diễn ra Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Tham gia Hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa ở Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Chủ trì Hội thảo: TS. Nguyễn Hồng Ân và ông Lưu Văn Du - Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai

IMG_0388.JPG
Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai​

Tại Hội thảo có 17 tham luận được giới thiệu tập trung vào các nội dung về tình hình chung của khảo cổ học Đồng Nai; thực trạng, những giải pháp, chính sách, chương trình và kế hoạch đầu tư để phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Nai, như: Vài nét khảo cổ học ở Đồng Nai; Quy hoạch khảo cổ và quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Nai; Di sản mộ hợp chất Đồng Nai - Giá trị phục sử và tiềm năng phát triển du lịch; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Gis)cho khảo cổ học vùng Đông Nam Bộ: Đánh giá thực trạng và tiềm năng; phát huy giá trị văn hóa khảo cổ học tiền sử Đồng Nai thời kỳ hội nhập và phát triển…

dai bieu hoi thao bao tang.JPG
Đại biểu nêu các giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Nai

Hội thảo nhằm đánh giá lại những giá trị lịch sử - văn hóa, tiềm năng di tích khảo cổ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để ứng dụng vào thực tiễn một cách khả thi. Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm triển khai Đề án Quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/7/2017./.

                                                                                                                                                         Như Quỳnh