• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

GIA ĐÌNH

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Đó là chủ đề Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 được Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh (Chương trình 8) tổ chức phát động vào sáng 22/11 tại huyện Trảng Bom.
 

IMG_1066.jpg
Quang cảnh Lễ phát động tại Trảng Bom

Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nam, nữ bình quyền; khắc phục những bất cập trong xây dựng, thực thi pháp luật, khẳng định quyết tâm của Việt Nam thực hiện các cam kết với quốc tế về quyền con người, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ. Nhận thức và thực hành về bình đẳng giới đã có sự tiến bộ rõ rệt, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình và ngoài xã hội đã có những thay đổi tích cực. Hình ảnh những người phụ nữ tự tin vươn lên, khẳng định mình trong công việc xuất hiện ngày càng nhiều, bên cạnh hình ảnh người nam giới sẵn sàng chia sẻ mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập, công tác, tham gia vào các hoạt động và cống hiến tài năng của mình cho xã hội. Cùng với cả nước, công tác bình đẳng giới của tỉnh cũng đạt được kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tăng qua các nhiệm kỳ; Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp tăng, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ giảm; Tỷ lệ nữ được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo ngày càng tăng. Đối với lĩnh vực gia đình: có thể thấy rõ sự thay đổi không nhỏ về nhận thức, hành vi của nam giới và nữ giới trong việc tham gia các hoạt động tạo thu nhập, nam giới đồng hành với phụ nữ trong việc giáo dục con, việc nhà, cũng như việc chăm sóc các thành viên khác trong gia đình... duy trì tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 108 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; nam giới ngày càng tham gia nhiều hơn với nữ trong công việc gia đình, số vụ bạo lực gia đình, bạo lực giới có chiều hướng giảm…Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều thách thức. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái còn diễn biến phức tạp và là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới.

IMG_1065 (2).jpg
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm nay với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” nhằm phát động một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung công tác truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới: in và phát hành 5.000 tờ rơi và tài liệu về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, treo 50 cờ nội dung trên các tuyến đường chính tại thành phố Biên Hòa, triển khai văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động từ 15/11-15/12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  phối hợp tổ chức các hoạt động: Giao lưu “Hãy nói lời yêu thương”, Tọa đàm trang bị kỹ năng và tư vấn tâm lý tiền hôn nhân cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh năm 2019...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Như Quỳnh ​