• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019, công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của ngành. Với sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức toàn ngành, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 9 tháng đầu năm 2019, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau:
​        Trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính phòng Tổ chức Hành chính đã ban hành ngay từ đầu năm một loạt các kế hoạch như: Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kế hoạch rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2019. Ban Giám đốc đã phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2019 bằng văn bản số 356/SVHTTDL-TCHC. Xác định cụ thể về nội dung công việc, gắn với trách nhiệm từng phòng, từng cá nhân, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí quy định. Việc thực hiện cơ chế 1 cửa được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo hằng tuần tại cuộc họp giao ban, nhằm đảm bảo quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, qua dịch vụ Bưu chính đúng hẹn. Đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 8 thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo. Đến nay, việc thực hiện trang bị hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, máy tính cá nhân, máy chủ, hệ thống tường lửa, đảm bảo hoạt động chuyên môn cho cán bộ công chức được đảm bảo. Lãnh đạo Sở thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov và chỉ đạo nâng cấp, cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành. Công tác gửi - nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số được lãnh đạo Sở chỉ đạo quyết liệt việc vận hành công tác gửi - nhận văn bản điện tử đến các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

TTHC 500.jpg
      Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong 9 tháng được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp như: Phát hành 1000 bìa gấp hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Xây dựng 8 video clip hướng dẫn thực hiện dịch vụ công. Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở về giao diện bố cục các phần trang thông tin , hiệu chỉnh màu sắc, nâng cấp phần đầu trang trên trình đơn quản lý theo 3 cấp. Nâng cấp, bổ sung phần nội dung hiển thị tin tức, bài viết nổi bật, bài viết có lượt truy cập nhiều nhất... Bổ sung chức năng liên kết đến các chuyên mục tin, dịch vụ công, thủ tục hành chính…Bổ sung chức năng thống kê tình hình xử lý hồ sơ một cửa điện tử của Sở VHTTDL, chức năng liên kết chính quyền điện tử. Nâng cấp giao diện hiển thị trên thiết bị di động. Cài đặt, tích hợp trang nâng cấp vào hệ thống Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai.

      Về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong 9 tháng đầu năm 2019 Sở VHTTDL đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. Kết quả là tỷ lệ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 13,8% (tháng 1/2019) lên 90,74% (tháng 7/2019). Trong 9 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 828 hồ sơ, giải quyết 812 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 98%. 

NTP OANH.jpg
       Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc. Đồng thời, thực hiện gởi và nhận 11.144 văn bản, trong đó có 10.955 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 98,3%, đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay. 

       Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đã trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp của các đơn vị: Thư viện tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Đơn vị đã hoàn thiện chỉnh sửa các đề án theo kết quả thẩm định của Sở Nội vụ.

HCC_4011 500.jpg 

         Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tổ kiểm tra cải cách hành chính và đạo đức công vụ đã tổ chức kiểm tra nội bộ các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các phòng, ban, đơn vị đã chấp hành tốt về thời gian, giờ giấc làm việc; Quy chế, nội quy cơ quan; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và các tổ chức; Việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; Việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, công khai số điện thoại của Tổ kiểm tra trên trang Thông tin điện tử của Sở; Tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân khi đến liên hệ công việc về thái độ cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

         Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành và trên mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về công tác cải cách hành chính, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ cải cách hành chính cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu giúp việc. Hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Long khánh, thành phố Biên Hòa tham gia Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, chú trọng nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý theo quy trình 4 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả" tại Bộ phận một cửa. Rà soát hệ thống các thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình; nghiên cứu, xây dựng, mô hình hóa các thủ tục hành chính - dịch vụ công; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính - dịch vụ công, hồ sơ giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết… chú trọng các thủ tục hành chính liên quan đến khối doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính để giải quyết hiệu quả mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương. Xây dựng, triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng việc luân chuyển hồ sơ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp"; chuyển giao có lộ trình cụ thể một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện.

HCC 0136 500.jpg
         Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, điều hành công việc của các đơn vị, địa phương với sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản với phần mềm quản lý lưu trữ để lưu trữ văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

         Để công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực, thì cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ, cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp của cán bộ công chức, viên chức ngành VHTTDL, nhằm góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, tạo niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và công tác cải cách hành chính. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL hoàn thiện mình, phát huy hết năng lực, hăng say với công việc, mỗi người đều thấy rõ trách nhiệm của mình và luôn làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình vững mạnh./.

Trọng Thể