• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Nhiều hoạt động được tổ chức nhân Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) với nhiều hoạt động được tổ chức trên toàn tỉnh

Hình ảnh khẩu hiệu tuyên truyền ngày TL QĐNDVN (ảnh sưu tầm) (1).jpg
Theo đó, các hoạt động được triển khai trong dịp này gồm:

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục: Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Tổ chức, tham gia cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức tham gia Cuộc thi báo chí viết về phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ mới. Tăng cường các hoạt động kể chuyện truyền thống, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử.

Hoạt động thi đua, khen thưởng: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, triển lãm: Tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, triển lãm gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm. Tổ chức ngày hội văn hóa quân - dân tại các địa phương.

Hoạt động hội thảo, sơ kết, giao lưu, gặp mặt: Tham gia Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sơ kết thực hiện Ngày Hội quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 ở ba cấp xã, huyện, tỉnh. Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Tổ chức gặp mặt các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan cao cấp, cán bộ cấp sư đoàn và tương đương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã nghĩ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh và cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Lực lượng vũ trang tỉnh.

Hoạt động chính sách, dân vận: Tích cực thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh và cấp huyện: với nhiều hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, chương trình nghệ thuật chào mừng, xem phóng sự sơ kết 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân tỉnh Đồng Nai, diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo UBND tỉnh, phát biểu của địa phương tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát biểu của thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, thế hệ trẻ.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – cơ quan thường trực Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hôi quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuyên truyền, trang trí tại các khu vực trọng điểm trong trung tâm thành phố Biên Hòa, thực hiện triển lãm kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị 02 chương trình nghệ thuật (khoảng 45 phút/chương trình) phục vụ Lễ kỷ niệm và Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến.

Được biết, các hoạt động được tổ chức từ 21/6/2019 cho đến hết tháng 12/2019.

                                                                                       Bình An