• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai Luật quản lý thuế

Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 7, với 91,32% đại biểu tán thành, gồm 17 chương, 152 điều, trong đó kết cấu lại, bổ sung thêm 3 Chương mới (Chương II, Chương X và Chương XII). Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực 01/7/2020, với một số điểm mới:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (ảnh sưu tầm).jpg
Quốc Hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý Thuế

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 cho phép chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế cá nhân (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006). Mở rộng quyền của người nộp thuế tại Điều 16 Luật Quản lý thuế bên cạnh các quyền như Luật Quản lý thuế 2006, nhiều quyền mới được bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế như: được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử, được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử là rất cần thiết, Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế về nguyên tắc khai thuế, tính thuế quy định: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho đại lý thuế: Theo điểm c khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế  bổ sung dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm: Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 của Luật này. Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để quản lý chặt chẽ hành vi trốn thuế, khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết được quy định như sau: Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập; Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế; Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Thông tin chi tiết về nội dung Luật Quản lý thuế đề nghị xem chi tiết tại mục văn bản quy phạm pháp luật Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

                                                                                                                                                                       Bình An