• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

GIA ĐÌNH

Hội nghị triển khai các Đề án liên quan đến phụ nữ

Chiều 29/5, tại Trung tâm Hội nghị Sen Vàng, UBND tỉnh đã triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” giai đoạn 2018-2020 (Gọi tắt là Đề án 404); Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027” (Gọi tắt là Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” (Gọi tắt là Đề án 939) của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

IMG_0224.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, mục tiêu của Đề án 404 là sẽ hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục được kiện toàn, xây dựng và phát triển tại địa bàn có khu công nghiệp. Phấn đấu đến 2020 có 40 nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển; 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và đảm bảo chất lượng; 95% các bà mẹ ở khu vực khu công nghiệp triển khai Đề án được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

Đề án 938 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đề án 939 sẽ hỗ trợ thành lập ít nhất 20 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 10 hợp tác xã và 10 tổ liên kết sản xuất do phụ nữ quản lý; hỗ trợ 350 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; 100% doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tham gia ngày hội khởi nghiệp và thành lập Hội Doanh nghiệp nữ của tỉnh.

IMG_0226 (1).jpg
Bà Nguyễn Hòa Hiệp - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đối với Đề án 939 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2019 với các nội dung: Xây dựng và triển khai tài liệu hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, CLB “Nam giới nói không với bạo lực gia đình”; Biên soạn và phát hành Sổ tay công tác gia đình; Biên soạn và phát hành tờ rơi về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức Giao lưu nhân Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11). Ngoài ra, còn lồng ghép việc thực hiện Đề án trong các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành ./.

                                                                                                                                        Như Quỳnh