• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phát hành bìa gấp “Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1907/UBND-HCC ngày 22/02/2019, về thực hiện Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
      Nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và giúp cho người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, để dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên tập bìa gấp “Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và phát hành đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
       Hiện nay, trên cổng Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Đồng nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp  8 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 gồm:
      1. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.
      2. Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.
      3. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.
      4. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu.
      5. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
      6. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
      7. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.
      8. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.
       
       Khi có nhu cầu xin cấp giấy phép các thủ tục trên, người dân hoặc doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:

    BƯỚC 1: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai với tên miền: svhttdl.dongnai.gov.vn và nhấp vào Mục ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai dichvucong.dongnai.gov.vn .  Chọn vào mục tạo Tài khoản và điền đầy đủ thông tin trong phần Tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản thành công, người dân, doanh nghiệp sẽ nhận được thư điện tử gửi từ hệ thống. Đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mặc định trong nội dung thư điện tử vừa nhận.


d2.jpg

          BƯỚC 2:  Chọn mục NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG. Chọn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


d4.jpg

     

            - Chọn thủ tục cần làm (VD: Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn).


d5.jpg
 

         - Chọn Đăng ký


d6.jpg


           BƯỚC 3:  Nhập đầy đủ các thông tin có dấu sao đỏ (*). Sau đó đính kèm hồ sơ (Scan hoặc chụp ảnh hồ sơ).

          

d7.jpg

         

          Lưu ý: Đính kèm toàn bộ các file trong danh mục thành phần hồ sơ theo yêu cầu. Đối với những mục hồ sơ không có file, thì đính kèm file trắng (không để trống).


d8.jpg

           

           BƯỚC 4:  Nhập mã xác nhận và bấm Đăng ký để gửi hồ sơ.

           Hồ sơ nộp thành công, thì phần mềm mặc định gửi mã biên nhận (lưu lại mã biên nhận và tra cứu hồ sơ nếu cần).

           Hồ sơ nộp không thành công thì xem lại các mục tô đỏ hoặc liên hệ bộ phận hướng dẫn 02518.824.824 (109)./.

Trọng Thể