• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện các Quyết định số 628, 629, 630/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Quyết định số 631, 632, 633/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

​       Sáng ngày 02/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL và các Quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ. 

800.jpg
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh nhận quyết định
        

       Tham dự lễ công bố có Ông Nguyễn Hữu Định - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ông, bà trưởng, phó các phòng thuộc Sở, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, viên chức các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm PHP&CB, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc, Bảo tàng, Ban Quản lý Di tích tỉnh.

NHA HAT TRUYEN THONG 800.jpg 
Ban Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai

        Ông Nguyễn Xuân Thanh - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở VHTTDL đã công bố quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Quyết định thành lập Bảo tàng Đồng Nai, trên cơ sở sát nhập Ban Quản lý Di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh; Quyết định thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, trên cơ sở hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống; Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

        Trong buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - PGĐ Sở đã thay mặt BGĐ Sở công bố các quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Bảo tàng Đồng Nai cho ông Lưu Văn Du, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng và ông Nguyễn Xuân Nam; bổ nhiệm Ban giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai cho bà Đồng Thị Quế Anh, bà Thân Trọng Bích Hạnh và bà Nguyễn Việt Bắc; bổ nhiệm Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cho bà Tôn Thị Thanh Tình, ông Ngô Xuân Hà, ông Đỗ Văn Dũng

BAO TANGATINH 800.jpg 
Ban Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai

        Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, ông Lê Kim Bằng - TUV, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở VHTTDL chúc mừng các cá nhân được nhận quyết định bổ nhiệm. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị mình, căn cứ chức năng nhiệm vụ được phê duyệt, đưa đơn vị đi vào hoạt động ổn định, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, không để chậm trễ tiến độ công việc. Đặc biệt quan trọng, lãnh đạo các đơn vị cần phải củng cố khối đoàn kết nội bộ của đơn vị mới, đảm bảo sự dung hòa trong công việc, đoàn kết thống nhất, vì mục tiêu chung của đơn vị. Các đơn vị phải đảm bảo sau sát nhập, hiệu quả công việc sẽ được nâng lên cao hơn trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019.

         Ông Lưu Văn Du - Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai, đại diện Ban giám đốc của các đơn vị thực hiệp sắp xếp tổ chức, bộ máy, khẳng định rằng: “ Các đơn vị mới, với chức năng, nhiệm vụ mới, sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm chính trị cao nhất, sẽ cùng đồng lòng gắng sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.
Ngọc Yến